Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Artiklar

Banksparandet ökar

//
Comment0
Under året 2019 ökade banksparandet med drygt 55 miljarder euro vilket är 37 % mer än förra årets BNP tillväxt. Förutom att samla i ladorna amorteras det kraftigt båda hos företag och hushåll. Således kan...
Read More →

Löneutveckling i Estepona

//
Comment0
Jämför vi lönenivån i Estepona med andra kommuner i Spanien, samt hur dom är rangerad i provinsen, regionen och nationellt ligger Estepona rätt så bra till med hänsyn till kommunens storlek och geografisk placering. I...
Read More →

Svenska skulder högre än spaniens

//
Comment0
Offentlig sektor För att inte tappa självförtroendet helt kan det vara lämpligt å börja med offentlig sektor. I denna jämförelse ligger Sverige bra till, hade vi begränsat jämförelsen till offentlig sektor (som svensk medial bevakning...
Read More →