Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Artiklar

När dammet lägger sig?

//
Comment0
Spansk BNP 2020 Om ekonomisk aktivitet har krympt till 60 % i mars och, och gradvis kommer tillbaka med 5 % procentenheter för varje månad kan det bli enligt nedan estimat. BNP för 2020 blir...
Read More →

Coronas effekt på spansk ekonomi.

//
Comment0
Arbetsmarknaden. Innan utbrottet hade vi 19 966 900 personer i arbete i Spanien. Delar vi förra årets BNP på antalet arbetstillfällen och minskar dessa med bortfallet i ekonomin, försvinner totalt 3 078 230 arbetstillfällen. Verkligheten...
Read More →

Nationell prisutveckling på fastigheter

//
Comment0
Genomsnittspriset per kvadratmeter för det tredje kvartalet 2019 var 22 % lägre än toppnoteringen första kvartalet 2008. Från bottennoteringen tredje kvartalet 2014 har genomsnittspriset ökat med 12,5%. Med hänsyn till inflation är dagens genomsnittspris 31,8%...
Read More →