Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Artiklar

Nationell prisutveckling på fastigheter

//
Comment0
Genomsnittspriset per kvadratmeter för det tredje kvartalet 2019 var 22 % lägre än toppnoteringen första kvartalet 2008. Från bottennoteringen tredje kvartalet 2014 har genomsnittspriset ökat med 12,5%. Med hänsyn till inflation är dagens genomsnittspris 31,8%...
Read More →

Krav vid kortidsuthyrning

//
Comment0
Innan uthyrningen påbörjas måste man ansöka om licens för verksamheten. Vid ansökningstillfället intygar uthyraren att objektet uppfyller alla krav. Rekommendationen är att ta fram all dokumentation innan ansökningen skickas. I det fall det skulle visa...
Read More →

Guide för smart flytt till Spanien

//
Comment0
Husköp Fastighetsmarknaden i Spanien är i mångt och mycket lik det man är van vid i Sverige. Dock finns den vissa aspekt som man noggrant SKA sätta sig in i innan man köper. https://www.hagakapital.com/information/tryggt-bostadskop-2/  ...
Read More →

BNP för Q4

//
Comment0
        Antalet personer i arbete ökade med 358 000 heltidsjobb vara drygt 90 % utgörs av permanenta kontrakt. Sista kvartalet ökade jobbskapande med 0,2 % jämförd med tredje kvartalet. Den lägre ekonomiska...
Read More →