Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Artiklar

Inflationsspöket.

//
Comment0
Högre räntor slår olikt. År 2008 var den amerikanska statsskulden 8 000 miljarder dollar, nu är den drygt 30 000 miljarder dollar. Norska hushållsskulder var i underkant av 1 700 miljarder kronor, och nu är den...
Read More →

Kinas kapitalmarknad stöps om

//
Comment0
Dagliga prislimiter Sedan slutet av 1996 finns det en daglig prislimit på 10 %. För bolag som omfattas av reglerna för ”Special Treatment” (ST) är den dagliga prislimiten 5 %. Det finns vissa undantag för...
Read More →

Kina seglar som bäst när det blåser från väst.

//
Comment0
I västvärlden har man i huvudsak tillämpat ett registreringsbaserat system för börsintroduktioner. Investerarnas intresse säkerställs genom att bolaget redovisar räkenskaper, har stränga krav på ledning och rapportering, och tydliga påföljder vid bedrägligt beteende. Det kinesiska...
Read More →

Spansk ekonomi efter Covid

//
Comment0
För att säga något om aktiviteten i spansk ekonomi efter Covid kan det vara nyttigt att först definiera begreppet ”en ekonomi”. Enligt nationella räkenskaper definieras konsumtionssidan av BNP enligt följande: (hushållskonsumtion + offentlig konsumtion +...
Read More →
1 2 3 11