Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Category

Icke kategoriserad

Nytt investeringsavtal mellan EU och Kina.

Några av EU:s mål med förhandlingarna. CAI avtalet skulle inte direkt omfatta frågor som rör handel, men trots detta mål fanns det en uttalad önskan om att avtalet skulle överbrygga och harmonisera den övergripande handelsförbindelsen mellan länderna. Investeringar på lika...
Read More →

Banksparandet hos spanska hushåll och företag ökar.

När kristider inträffar i Spanien verkar det som att befolkningen på något underligt sätt flyter motströms. Den ekonomiska aktiviteten har senaste året krympt med drygt – 8 % och arbetslösheten har ökat dramatiskt. Trots detta har volymen i hushållens banksparande...
Read More →

Vad bör en tänka på innan flytt till Spanien?

För att göra en utredning behövs information om relevanta omständigheter. Ur ett skatteperspektiv kan det finnas många fördelar med att flytta till Spanien, särskilt om man önskar att flytta sin näringsverksamhet till Spanien. Nedan finns en liten lista över de...
Read More →

Fastighetsmarknaden andra kvartalet.

I Estepona minskade kvadratmeterpriset med 5,4 % jämförd med första kvartalet, Förklaringen till detta var igen att det omsattes ovanligt många nyproducerade fastigheter under årets första kvartal. Summerad har fastighetsmarknaden klarat sig bra så långt i krisen. Den förväntade ökningen...
Read More →

Ekonomin återhämtar sig.

Ett intressant fenomen är att antalet konkurser är lägre i år jämfört med samma period förra året. Detta är såklart mycket paradoksalt men samtidigt synliggörs motståndskraften i realekonomin. Efter tio år med stark amortering av skulder hos hushåll och företag...
Read More →

Arbetsmarknaden återhämtar sig.

På regionnivå var den största ökningen i Katalonien med 96 400 fler personer i arbete, och ökningen i Andalusien var 76 200. Kanarieöarna hade en minskning på minus 2 800. På årsbasis är Murcia den endaste regionen som har samma nivå av sysselsättning...
Read More →

När fastigheten blir ockuperad?

På plats i Spanien. Ta med dokumentation som styrker att man äger fastigheten till Nationalpolisen. Sen lovar dom att rycka ut till fastigheten lite snabbare än en brandbil och avhysa dom objudna gästerna. I sitt hemland I det fall man...
Read More →

I stormens öga.

Den ekonomiska motståndskraften hos spanska företag (och hushåll) är et resultat av senaste årens mycket aggressiva amortering av skulder. I tillägg till detta har den spanska befolkningen utvecklat en stark krisvana, den tunga depression som paralyserade landet förra krisen har...
Read More →
1 2 3 7