Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Category

Icke kategoriserad

Fastighetspriser I Estepona första kvartal 2021.

Fastighetspriser i Estepona har varit stabila under pandemin. Trots en temporär inbromsning i transaktioner ökade antalet fastighetsköp från 2 341 (2019) till 2 524 (2020). Jämför vi fjärde kvartalet 2020 med samma kvartal 2019 observerades en ökning på 51,90 %....
Read More →

Beckham regimen vid flytt till Spanien.

Med bakgrund i en mängd frågor avseende beskattning enligt “Becham regimen” vid flytt till spanien lägger vi ut en engelsk översättning från en auktoriserad översättare av det regulatoriska ramvärket. Kombinationen av denna skatteregimen i Spanien och aveckling av näringsverksamhet i...
Read More →

Möjliga skatteregimer vid flytt till Spanien.

3.Skatterättslig hemvist i Spanien och begränsad skattskyldighet i Sverige. En svensk medborgare som har flyttat till Spanien och enligt spansk skattelagstiftning har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. Spanien beskattar enligt hemvistprincipen och har ett obegränsat skatteanspråk. Sverige har ett begränsat...
Read More →

För dig som vill flytta till Spanien.

Man måste etablera en solid bild av den nya skattesituationen. Skatt i Sverige efter flytt. Skatt i Spanien. Hur påverkas jag av skatteavtalet mellan Sverige och Spanien? Sink eller beskattning enligt inkomstskattelagen? Vad är väsentlig anknytning till Sverige efter utflytt?...
Read More →

Spanien 2020.

Hög skuldsättning utgör den största risken för störningar i konsumtionsförmågan. För Spaniens del har denna risk minskat betydligt de senaste åren. Banksparandet hos spanska hushåll har ökat med 162 miljarder euro senaste fem åren och uppgår idag till hela 82...
Read More →

Nytt investeringsavtal mellan EU och Kina.

Några av EU:s mål med förhandlingarna. CAI avtalet skulle inte direkt omfatta frågor som rör handel, men trots detta mål fanns det en uttalad önskan om att avtalet skulle överbrygga och harmonisera den övergripande handelsförbindelsen mellan länderna. Investeringar på lika...
Read More →
1 2 3 8