Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Category

Icke kategoriserad

Efter Corona.

Senaste 70 åren har USA och Europa varit nära allierade både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Sen förra krisen har detta förändrats radikalt. Öst har sen 2014 tagit första platsen som EUs viktigaste handelspartner och därmed seglat förbi USA. USA har som...
Read More →

Färska BNP siffror för årets första kvartal

Vad väntar nästa kvartal? Då vi med rätt så hög träffsäkerhet kan säga något om ekonomisk aktivitet under nedstängningen, är det enklare att göra en prognos som kommer likna på utfallet. Avseende april månad kan man göra antagandet att dagsproduktionen...
Read More →

Spaniens granne i syd.

Statsskulden varierar men genomsnittligt uppgår den till ca 48 % av BNP. Enligt Institute of developing economies är genomsnittsräntan på kinesiska lån 3,6 % och ”grace years” kan uppgå till mer än tio år (ej ränta och amortering). Ett flertal...
Read More →

Det solidariska sveket

Kan allianserna överleva det solidariska sveket? Europas samarbetsprojekt hade sprickor redan i 2008, och många undrar om ”unionen” överlever våra senaste svek. En misslyckad hantering av förra krisen gav stor kraft till populistiska strömningar, legitimiteten till det etablerade var borta....
Read More →

När dammet lägger sig?

Spansk BNP 2020 Om ekonomisk aktivitet har krympt till 60 % i mars och, och gradvis kommer tillbaka med 5 % procentenheter för varje månad kan det bli enligt nedan estimat. BNP för 2020 blir då 1 052,85 miljarder euro,...
Read More →

Coronas effekt på spansk ekonomi.

Arbetsmarknaden. Innan utbrottet hade vi 19 966 900 personer i arbete i Spanien. Delar vi förra årets BNP på antalet arbetstillfällen och minskar dessa med bortfallet i ekonomin, försvinner totalt 3 078 230 arbetstillfällen. Verkligheten kommer nog inte bli så...
Read More →
1 2 3 6