Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Category

Icke kategoriserad

Modelo 720, European Court of Justice, Case Number C788/19

Vad kan vi så förvänta oss i ny föreskrift? Spanien har fortfarande en oinskränkt rätt till ekonomisk information avseende personer som är skattemässigt bosatt i Spanien. Om Spanien skulle slopa informationsskyldigheten skulle det resultera i skatteflykt. Däremot är det mer...
Read More →

Beckham regimen vid flytt till Spanien.

Med bakgrund i en mängd frågor avseende beskattning enligt “Becham regimen” vid flytt till spanien lägger vi ut en engelsk översättning från en auktoriserad översättare av det regulatoriska ramvärket. Kombinationen av denna skatteregimen i Spanien och aveckling av näringsverksamhet i...
Read More →

Krav vid kortidsuthyrning

Innan uthyrningen påbörjas måste man ansöka om licens för verksamheten. Vid ansökningstillfället intygar uthyraren att objektet uppfyller alla krav. Rekommendationen är att ta fram all dokumentation innan ansökningen skickas. I det fall det skulle visa sig i efterhand att fastigheten...
Read More →

När ska man registrera sig som bosatt i Spanien?

  Missuppfattningen om rätten till fri rörlighet över gränserna inom Europa för EU borgare är omfattande. Rätten till fri rörlighet inom Europa för EU borgare (samt andra personer som omfattas av direktivet) har en begränsning på 90 dagar (3 månader)....
Read More →