Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Category

Icke kategoriserad

Arbetsmarknaden återhämtar sig.

På regionnivå var den största ökningen i Katalonien med 96 400 fler personer i arbete, och ökningen i Andalusien var 76 200. Kanarieöarna hade en minskning på minus 2 800. På årsbasis är Murcia den endaste regionen som har samma nivå av sysselsättning...
Read More →

När fastigheten blir ockuperad?

På plats i Spanien. Ta med dokumentation som styrker att man äger fastigheten till Nationalpolisen. Sen lovar dom att rycka ut till fastigheten lite snabbare än en brandbil och avhysa dom objudna gästerna. I sitt hemland I det fall man...
Read More →

I stormens öga.

Den ekonomiska motståndskraften hos spanska företag (och hushåll) är et resultat av senaste årens mycket aggressiva amortering av skulder. I tillägg till detta har den spanska befolkningen utvecklat en stark krisvana, den tunga depression som paralyserade landet förra krisen har...
Read More →

Efter Corona.

Senaste 70 åren har USA och Europa varit nära allierade både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Sen förra krisen har detta förändrats radikalt. Öst har sen 2014 tagit första platsen som EUs viktigaste handelspartner och därmed seglat förbi USA. USA har som...
Read More →

Färska BNP siffror för årets första kvartal

Vad väntar nästa kvartal? Då vi med rätt så hög träffsäkerhet kan säga något om ekonomisk aktivitet under nedstängningen, är det enklare att göra en prognos som kommer likna på utfallet. Avseende april månad kan man göra antagandet att dagsproduktionen...
Read More →

Spaniens granne i syd.

Statsskulden varierar men genomsnittligt uppgår den till ca 48 % av BNP. Enligt Institute of developing economies är genomsnittsräntan på kinesiska lån 3,6 % och ”grace years” kan uppgå till mer än tio år (ej ränta och amortering). Ett flertal...
Read More →

Det solidariska sveket

Kan allianserna överleva det solidariska sveket? Europas samarbetsprojekt hade sprickor redan i 2008, och många undrar om ”unionen” överlever våra senaste svek. En misslyckad hantering av förra krisen gav stor kraft till populistiska strömningar, legitimiteten till det etablerade var borta....
Read More →
1 2 3 6