Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Category

Icke kategoriserad

OECDs vägledning för tolkning av skatteavtal

Intuitivt kan man tänka att beskattningsrätt ska tolkas i ljuset av nationell skattelagstiftning, och att nationalstaten har oinskränkt autonomi när skatteanspråk fastställs. Detta stämmer, men när det föreligger konkurrerande skatteanspråk där den skattskyldige och dennes inkomst omfattas av ett skatteavtal,...
Read More →

Fastighetsinvesteringar i Spanien och kassaflöde.

Det generella intresset för fastighetsinvesteringar i Spanien har ökat betydligt senaste åren, en förklaring till det ökade intresset är en lång period med negativa marknadsräntor med hänsyn tagen till inflation. För att uppnå en ”real” avkastning har nollräntemiljön tvingat investerare...
Read More →

Att bo i Spanien och arbeta för ett svenskt företag.

I en allt mer digital vardag ökar antalet personer som väljer att distansarbeta från Spanien. Många arbetar via hemmakontor för svenska företag medan de vistas i Spanien under längre perioder. Frågan är när verksamheten som bedrivs i Spanien övergår till...
Read More →

Modelo 720, European Court of Justice, Case Number C788/19

Vad kan vi så förvänta oss i ny föreskrift? Spanien har fortfarande en oinskränkt rätt till ekonomisk information avseende personer som är skattemässigt bosatt i Spanien. Om Spanien skulle slopa informationsskyldigheten skulle det resultera i skatteflykt. Däremot är det mer...
Read More →

Beckham regimen vid flytt till Spanien.

Med bakgrund i en mängd frågor avseende beskattning enligt “Becham regimen” vid flytt till spanien lägger vi ut en engelsk översättning från en auktoriserad översättare av det regulatoriska ramvärket. Kombinationen av denna skatteregimen i Spanien och aveckling av näringsverksamhet i...
Read More →