Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Category

Icke kategoriserad

Inflationsspöket.

Högre räntor slår olikt. År 2008 var den amerikanska statsskulden 8 000 miljarder dollar, nu är den drygt 30 000 miljarder dollar. Norska hushållsskulder var i underkant av 1 700 miljarder kronor, och nu är den 4 000 miljarder kronor. Högre...
Read More →

Modelo 720, European Court of Justice, Case Number C788/19

Vad kan vi så förvänta oss i ny föreskrift? Spanien har fortfarande en oinskränkt rätt till ekonomisk information avseende personer som är skattemässigt bosatt i Spanien. Om Spanien skulle slopa informationsskyldigheten skulle det resultera i skatteflykt. Däremot är det mer...
Read More →

The “Global Rich List” 2021

Miljardärtäta städer. Av de tio mest miljardärtäta städerna i världen finns 6 i Kina, 1 i USA, 1 i England, 1 i Ryssland och 1 i Indien.   Hur många dollar-miljardärer finns det i världen? Hurun Report Inc har koll...
Read More →

Kinas kapitalmarknad stöps om

Dagliga prislimiter Sedan slutet av 1996 finns det en daglig prislimit på 10 %. För bolag som omfattas av reglerna för ”Special Treatment” (ST) är den dagliga prislimiten 5 %. Det finns vissa undantag för prislimiter i samband med börsintroduktioner,...
Read More →

Det globala Intresset för Kinas servissektor slår nya record.

Förra året infördes det ett noteringsbaserat registreringssystem för börsintroduktioner på Star Market-listan på Shanghai börsen, och Shinext-listan på Shenzhen börsen. Syftet med införingen av ett registreringsbaserad system är att låta marknaden utgöra den primära prisbildningsmekanismen. Etableringen av en ny börs...
Read More →

Kina seglar som bäst när det blåser från väst.

I västvärlden har man i huvudsak tillämpat ett registreringsbaserat system för börsintroduktioner. Investerarnas intresse säkerställs genom att bolaget redovisar räkenskaper, har stränga krav på ledning och rapportering, och tydliga påföljder vid bedrägligt beteende. Det kinesiska systemet har enligt en studie...
Read More →

Spansk ekonomi efter Covid

För att säga något om aktiviteten i spansk ekonomi efter Covid kan det vara nyttigt att först definiera begreppet ”en ekonomi”. Enligt nationella räkenskaper definieras konsumtionssidan av BNP enligt följande: (hushållskonsumtion + offentlig konsumtion + investeringar + lagerförändringar + (export...
Read More →

Fastighetspriser I Estepona första kvartal 2021.

Fastighetspriser i Estepona har varit stabila under pandemin. Trots en temporär inbromsning i transaktioner ökade antalet fastighetsköp från 2 341 (2019) till 2 524 (2020). Jämför vi fjärde kvartalet 2020 med samma kvartal 2019 observerades en ökning på 51,90 %....
Read More →
1 2 3 8