Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Om Oss

Om Oss

Verksamheten bedrivs av ett norskt bolag och ett spanskt bolag.

Det norska bolaget “Haga Kapital Financial Services AS” bedriver i huvudsak den tillståndspliktiga verksamheten, och det spanska bolaget Haga Kapital Financial Services SL bedriver den övriga verksamheten. Det norska bolaget har sitt säte i Norge och det spanska bolaget har sitt säte i Spanien.

Haga Kapital Financial Services AS ORG NR: 926 319 000

Øvre Bakklandet 12 E

7016 Trondheim 

+ 47 922 48 477

Haga Kapital Financial Services SL CIF: B93385771

Calle San Miguel 19

29680 Estepona

+34 616 854 498

Vi kan även kontaktas på vårt svenska nummer +46 708 64 05 50 

Det finns fyra olika verksamhetsgrenar.

  • Förmedling av kvalitetssäkrade fastigheter
  • Investeringsråd
  • Smart skatt
  • Spansk byråkrati

Vår största tillgång är summan av den prestigelösa kompetens som finns i nätverket. Tillsammans arbetar vi oavbrutet för att säkerställa bäste möjliga kompetens i tjänsteutbudet.