Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Om Oss

Om Oss

Haga Kapital Financial Services SL är ett skandinaviskt rådgivningshus på solkusten. Vi erbjuder ett helhetskoncept för personer som permanent eller temporärt vistas i Spanien. Verksamheten kan delas in i fem olike områden.

  • Fastighetstransaktioner, förmedling och marknadsföring.
  • Administration och uthyrning av fastigheter.
  • Internationell beskattning och skatteavtalsfrågor.
  • Spanskt byråkrati
  • Fastighetsinvesteringar

Haga Kapital Financial Services SL CIF: B93385771

Plaza del Doctor Arce no 20 Alto

Con Entrada por c/o Gloria Fuertes

29680 Estepona

+34 616 854 498

Vår största tillgång är summan av den prestigelösa kompetens som finns i nätverket. Tillsammans arbetar vi oavbrutet för att säkerställa bäste möjliga kompetens i tjänsteutbudet.