Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Fastighetsmarknaden i Estepona är fortfarande attraktiv.

This is a single blog caption

Fastighetsmarknaden i Estepona är fortfarande attraktiv.

Enligt data från Ministerio de Fomento för andra kvartal var genomsnittligt kvadratmeterpris 2 364 Euro för sålda fastigheter i Estepona.  Upp 5,2 % från första kvartal men fortfarande 19,6 % lägre än toppnivån 2008.

I Marbella var genomsnittspriset andra kvartalet 3 146 Euro, ca 33 % högre än Estepona, och ca 8 % över toppnivån i 2008.

Det genomfördes 731 försäljningar, 90 nyproducerade och 641 begagnade. Jämfört med samma kvartal förra året var antalet transaktioner ned med 34,56 %.

 

Förklaringen till färre transaktioner samtidigt som vi ser en prisökning är tvådelad. Under andra kvartalet 2022 färdigställdes ett ovanligt högt antal nyproducerade fastigheter jämfört med andra  kvartalet 2023.

Bortser vi från nyproduktionen var omsättningen av begagnade fastigheter nästintill oförändrat. Efterfrågan är stark medan utbudet på attraktiva begagnade fastigheter minskar.

Trots hög ränta och svagare valutor i norra Europa är efterfrågan stark i Estepona.

Estepona har genomgått en imponerande förändring senaste tio åren som har resulterat i  ett växande intresse för staden.

Kommunens effektiva hantering av administrative processer, professionella kapacitet och höga servicenivå (jämfört med andra kommuner), gör det enkelt att etablera sig i kommunen.

Det faktum att genomsnittligt kvadratmeterpris är 33 % lägre jämfört med Marbella gör att man får betydligt mer boende för samma pris.

Inflation och räntor:

De flesta bedömare anser att inflationstoppen är passerad, men att det kommer att ta tid för kärninflationen är tillbaka kring 2 %. Huvudargumentet är att prispressen från lönehöjningar blir långvarig då anställda kräver kompensation för köpkraftserosion. Om detta blir verklighet kommer vi få en längre period med bolåneräntor kring 5,5 %. Detta kommer självklart lägga en dämpare på efterfrågan och omsättningsvolymen vill normaliseras.

Å andra sidan kommer det begränsade utbudet av attraktiva bostäder tillsammans med den höga efterfrågan motverka en större prisnedgång i Estepona.

För den som önskar att sälja är det oftast det korta perspektivet som är viktigast. Ifall man går i säljtankar och har ett attraktivt objekt, kan det vara läge att sälja.

En köpare har normalt ett längre perspektiv och andra avvägningar blir viktiga. Estepona kommer sannolikt fortsätta att utvecklas positivt, och jämfört med andra orter på kusten får man mycket för pengarna. Från ett längre (pris) perspektiv kan det finnas goda argument för köpläge.

Antalet förfrågningar från båda köpare och säljare avseende prisprognoser i Esteponaområdet har ökat betydligt på senaste tiden.

Om du går i köp eller säljtankar är du mycket välkommen att kontakta oss för en diskussion.

info@hagakapital.com