Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
Category

Uncategorized

Oversettelser

I mange tilfeller rekker denne kompetanse. Dog finnes det situasjoner som krever større nøyaktighet for å sikre en korrekt forståelse. Autorisasjonen sikrer rett nivå av relevant kompetanse. Man bør se på oversetterens erfaring ut ifra det konkrete behovet. Haga Kapital...
Read More →

Juridisk hjelp

Vi sendte en forespørsel til kommunen om en kopi på boligens godkjenning, og fikk det kjedelige svaret at boligen ikke var godkjent. Drømmehuset ble et mareritt. Kommunen hadde gjennomført en kontroll, men på grunn av omfattende mangler ble det ingen...
Read More →

Residencia Fiscal en España. Convenio

Det dokumentet som myndighetene vil se er en norsk skattemessig bostedsbekreftelse fra skatteetaten. Så lenge landet du kommer fra er et land som Spania ikke anser for å være et skatteparadis, godtar Spania dette som bekreftelse på skattemessig bosetning. Svarfristen...
Read More →

Skatteinnskrivning

Det Norske Skatteetaten krever denne bekreftelsen for å fastsette din kildeskatt på pensjonsutbetalinger til null. Ved manuell skatteinskrivning før innlevering av første skattemelding krever skattemyndigheten dokumentasjon som sannsynliggjør at du er, eller har til hensikt å bli, skattemessig bosatt i...
Read More →

Empadronamiento

Innen EU står retten til bevegelsesfrihet sterkt. Dette betyr at man fritt kan oppholde seg i en stat i 90 dager uten at det stilles andre krav enn legitimasjon. Om oppholdet blir lengre enn 90 dager skal personen informere relevante...
Read More →

Numero De Identidad De Extranjero

Man kan søke om NIE-nummer via spanske ambassaden eller konsulatet i hjemlandet. Dog er det vanlig å søke når du er i Spania. Tid og praktiske rutiner kan variere noe fra sted til sted. For tiden er interessen stor og...
Read More →

Non resident skatt

Skatt på leieinntekter. Gevinst ved utleie beskattes med 19 % når den skattepliktige er bosatt i EU eller EØS. Alle kostnader som er relevant for å skape inntekter kan i prinsippet trekkes fra. Videre har utleier rett til å kostnadsføre...
Read More →

Beckham skatt / law

Beckham Law Section 5. Special scheme for posted workers. Article 93. Special tax scheme applicable to workers posted to Spanish territory. Individuals who acquire tax residence in Spain because of moving to Spanish territory may choose to pay non-resident income...
Read More →

Det spanske skattesystemet

Formue utenfor Spania. Om den skattepliktige har formue utenfor Spania som er mer enn 50 000 euro må den skattepliktige informere om dette via modelo 720. Denne informasjonen handler ikke om skatt, men om informasjon. Denne skal deklareres senest 31. mars.

Utbytte og likvidering av selskap ved flytting til Spania

Skjermingsfradrag = (Skjermingsgrunnlag * skjermingsrenten) Personlig aksjonær bosatt i utlandet har plikt til å betale skatt av utbytte som er utdelt fra selskap hjemmehørende i Norge (kildeskatt). Personlige aksjonærer som er skattemessig bosatt i annen EØS-stat, har krav på fradrag...
Read More →