Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
Category

Uncategorized

En guide til den norskspanske skatteavtalen

Renteinntekter (Artikkel 11) Renter som skriver seg fra en kontraherende stat og utbetales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat. Slike renter kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor rentene...
Read More →

Skattemessig bosatt i Spania

Skatteplikt etter at du er skattemessig emigrert. Skatteplikt til Norge bare for visse typer inntekt og formue. F.eks. pensjon, uføreytelser, fast eiendom i Norge, aksjeutbytte fra norske selskaper. Plikt til å levere skattemelding for det som er skattepliktig til Norge....
Read More →

Skattemessig bosatt i Norge og eiendom i Spania

Skattemessig bosetting i Norge. Den vanligste skatterelasjonen mellom Norge og Spania inntreffer når en person som er skattemessig bosatt i Norge kjøper fast eiendom i Spania. Beskatningen reguleres først av nasjonale regler, og i andre omgang etter skatteavtalen hvis det...
Read More →

Arv & testamente

Det forekommer ofte at en advokat skriver inn i testamentet at det er advokaten som oppretter testamentet skal gjennomføre arveskiftet. Angående advokatens kostnad for gjennomføring av arveskiftet finnes det i hovedsak to ulike varianter. Den første er at advokaten har...
Read More →

Utleie

Virksomhetslisens for kortidsutleie. Ved kortidsutleie skal det foreligge en virksomhetslisens. Ved langtidsutleie behøver man ikke en virksomhetslisens. Et av kravene for å få innvilget en virksomhetslisens er at objektet er kontrollert og godkjent som permanent bolig eller kortidsbolig.   Langtidsutleie....
Read More →

Trygt huskjøp

Haga Kapital formidler håndplukkede unike objekt.  Vi markedsfører bare eiendommer som har tilfredsstillende dokumentasjon. Målet er å legge til rette for et trygt huskjøp. Ministry of public works, transport and housing, har sammen med Association of Spanish Property and Commercial...
Read More →

Tryggt husköp

Med överskriften ”Safely Purchasing a House in Spain” har Spanska myndigheter tagit fram en lista med vad som är viktig att tänka på innan man köper hus i Spanien.   Listan bygger på ett arbete som högst sannolikt kommer utgöra...
Read More →

När ska man registrera sig som bosatt i Spanien?

  Missuppfattningen om rätten till fri rörlighet över gränserna inom Europa för EU borgare är omfattande. Rätten till fri rörlighet inom Europa för EU borgare (samt andra personer som omfattas av direktivet) har en begränsning på 90 dagar (3 månader)....
Read More →