Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Empadronamiento

This is a single blog caption

Empadronamiento

Alle personer som er bosatt i Spania skal ifølge loven registrere seg som bosatt ”Padron Municipal de Habitantes” i den kommunen man bor i.

Å registrere seg som bosatt er det første steget til å bli resident. En spansk kommune får overføringer fra sentrale myndigheter basert på antallet personer som er bosatt i kommunen.

For å motivere personer til å registrere seg som bosatt gir kommunen ofte rabatt på eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Innen EU står retten til bevegelsesfrihet sterkt. Dette betyr at man fritt kan oppholde seg i en stat i 90 dager uten at det stilles andre krav enn legitimasjon. Om oppholdet blir lengre enn 90 dager skal personen informere relevante myndigheter om dette. Hvilken myndighet man rapporterer til varierer i Europa.

Om du har til hensikt å oppholde deg permanent i Spania skal du registrere deg som bosatt. Etter at ditt opphold passerer 183 dager i samme kalenderår blir du ubegrenset skattepliktig i Spania.