Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Det spanske skattesystemet

This is a single blog caption

Det spanske skattesystemet

Nedenfor finnes det to ulike eksempler på skattemeldinger for en pensjonsinntekt og en arbeidsinntekt. Beregningene er gjort i euro. Det finns flere mulige avdrag, men disse er de vanlige.

Tax Fiscal Year 2021 XX          
Gross Pension 2021 4 526,90 12 54 323
General Earnings Deduction – 2 000
Income deduction (partner) – 3400
Tax base (Pension) 48 923
Andalusien Tax Income Brackets Amount Bracket % Bracket Tax Bracket Sum Tax B
Euro 0/12 450 12 450,00 10,00 % 1 245,00 1 245,00
Euro 12 451/20 200 7 750,00 12,00 % 930,00 930,00
Euro 20 201/28 000 7 799,00 15,00 % 1 169,85 1 169,85
Euro 28 001/35 200 7 199,00 16,50 % 1 187,84 1 187,84
Euro 35 201/50 000 13 721,80 19,00 % 2 607,14 2 607,14
Euro 50 001/60 000 19,50 % 0,00 0,00
Euro 60 001/120 000 23,50 % 0,00 0,00
Euro 120 001 / 25,50 % 7 139,83
State tax Income Brackets Amount Bracket % Bracket Tax Bracket Sum Tax B
Euro 0/12 450 12 450,00 9,50 % 1 182,75 1 182,75
Euro 12 451/20 200 7 750,00 12,00 % 930,00 930,00
Euro 20 201/35 200 14 999,00 15,00 % 2 249,85 2 249,85
Euro 35 201/60 000 13 721,80 18,50 % 2 538,53 2 538,53
Euro 60 001 /   22,50 % 0,00 0,00
6 901,13
Sum Income Tax Ex Allowances 14 040,96
Allowances State Andalusia Tax Rebate
Personal tax-free allowances 6 700,00 9,50 % 10 % 1 306,50
Sum Tax deduction Allowances 1 306,50
Sum Income Tax after Allowances 12 734,46
Sum taxes on pensions in Spain 2021 12 734,46
Tax to pay in Jun 2022 (60%) 7 640,68
Tax to pay in Nov 2022 (40%) 5 093,78
Tax Paid in Spain Income tax 23,44% 12 734,46

 

Tax Fiscal Year 2021 XY          
Gross Salary 2021 6 336,10 12 76 033
General Earnings Deduction – 2 000
Income deduction (partner) – 3400
Tax base (Pension) 70 633
Andalusian Tax Income Brackets Amount Bracket % Bracket Tax Bracket Sum Tax B
Euro 0/12 450 12 450,00 10,00 % 1 245,00 1 245,00
Euro 12 451/20 200 7 749,00 12,00 % 929,88 929,88
Euro 20 201/28 000 7 799,00 15,00 % 1 169,85 1 169,85
Euro 28 001/35 200 7 199,00 16,50 % 1 187,84 1 187,84
Euro 35 201/50 000 14 799,00 19,00 % 2 811,81 2 811,81
Euro 50 001/60 000 9 999,00 19,50 % 1 949,81 1 949,81
Euro 60 001/120 000 10 632,20 23,50 % 2 498,57 2 498,57
Euro 120 001 / 25,50 % 11 792,75
State tax Income Brackets Amount Bracket % Bracket Tax Bracket Sum Tax B
Euro 0/12 450 12 450,00 9,50 % 1 182,75 1 182,75
Euro 12 451/20 200 7 749,00 12,00 % 929,88 929,88
Euro 20 201/35 200 14 999,00 15,00 % 2 249,85 2 249,85
Euro 35 201/60 000 24 799,00 18,50 % 4 587,82 4 587,82
Euro 60 001 / 10 632,20 22,50 % 2 392,25 2 392,25
11 342,54
Sum Income Tax Ex Allowances 23 135,29
Allowances State Andalusia Tax Rebate
Personal tax-free allowances 6 700,00 9,50 % 10 % 1 306,50
Sum Tax deduction Allowances 1 306,50
Sum Income Tax after Allowances 21 828,79
Sum taxes on pensions in Spain 2021 21 828,79
Tax to pay in Jun 2022 (60%) 13 097,27
Tax to pay in Nov 2022 (40%) 8 731,51
Tax Paid in Spain Income tax 28,71 % 21 828,79

Formue utenfor Spania.

Om den skattepliktige har formue utenfor Spania som er mer enn 50 000 euro må den skattepliktige informere om dette via modelo 720. Denne informasjonen handler ikke om skatt, men om informasjon. Denne skal deklareres senest 31. mars.

Formue utenfor Spania.

Om den skattepliktige har formue utenfor Spania som er mer enn 50 000 euro må den skattepliktige informere om dette via modelo 720. Denne informasjonen handler ikke om skatt, men om informasjon. Denne skal deklareres senest 31. mars.