Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Residencia Fiscal en España. Convenio

This is a single blog caption

Residencia Fiscal en España. Convenio

Dette en bekreftelse på skattemessig bosted. Den kan enten bekrefte bosted etter norsk internrett eller etter skatteavtalen med Spania.

Ved flytting fra Norge kan det være klokt å bestille en bekreftelse på skattemessig bosetting i Norge fram til den datoen man flytter.

Da det er vanlig at mange flytter til Spania uten å registrere seg som skattebetaler, kan spanske skattemyndigheter oppvise en viss aggressivitet på dette området.

Normalt skjer dette gjennom at spanske skattemyndigheten med bakgrunn i automatisk informasjonsutveksling mistenker at du er skattepliktig til Spania som resident. Da får du et høflig brev der myndigheten beskriver den informasjon de har og ber deg forklare din skattemessige bosetning.

 

Det dokumentet som myndighetene vil se er en norsk skattemessig bostedsbekreftelse fra skatteetaten. Så lenge landet du kommer fra er et land som Spania ikke anser for å være et skatteparadis, godtar Spania dette som bekreftelse på skattemessig bosetning.

Svarfristen på disse henvendelsene bruker å være 10 dager. Om du ikke svarer eller sender feil dokumentasjon gjør myndigheten et vedtak om at du er skattepliktig og sender vedtaket til den spanske varianten av namsmannen. Dette handler ofte om større summer, hvilket gjør at saken får høy prioritet i Spania. Denne delen av spanske skattemyndigheter er meget effektiv.

Ved flytting til Spania får du normalt ikke tilgang til en spansk skattemessig bostedsbekreftelse før du har levert din første spanske skattemelding.

Anbefalingen er å skrive seg inn manuelt som skattemessig bosatt i Spania ved innflytting, og samtidig be om en spansk bostedsbekreftelse «Residencia Fiscal en España Convenio».