Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Artikler

Oversettelser

//
Comment0
I mange tilfeller rekker denne kompetanse. Dog finnes det situasjoner som krever større nøyaktighet for å sikre en korrekt forståelse. Autorisasjonen sikrer rett nivå av relevant kompetanse. Man bør se på oversetterens erfaring ut ifra...
Read More →

Juridisk hjelp

//
Comment0
Vi sendte en forespørsel til kommunen om en kopi på boligens godkjenning, og fikk det kjedelige svaret at boligen ikke var godkjent. Drømmehuset ble et mareritt. Kommunen hadde gjennomført en kontroll, men på grunn av...
Read More →

Skatteinnskrivning

//
Comment0
Det Norske Skatteetaten krever denne bekreftelsen for å fastsette din kildeskatt på pensjonsutbetalinger til null. Ved manuell skatteinskrivning før innlevering av første skattemelding krever skattemyndigheten dokumentasjon som sannsynliggjør at du er, eller har til hensikt...
Read More →

Empadronamiento

//
Comment0
Innen EU står retten til bevegelsesfrihet sterkt. Dette betyr at man fritt kan oppholde seg i en stat i 90 dager uten at det stilles andre krav enn legitimasjon. Om oppholdet blir lengre enn 90...
Read More →

Non resident skatt

//
Comment0
Skatt på leieinntekter. Gevinst ved utleie beskattes med 19 % når den skattepliktige er bosatt i EU eller EØS. Alle kostnader som er relevant for å skape inntekter kan i prinsippet trekkes fra. Videre har...
Read More →

Beckham skatt / law

//
Comment0
Beckham Law Section 5. Special scheme for posted workers. Article 93. Special tax scheme applicable to workers posted to Spanish territory. Individuals who acquire tax residence in Spain because of moving to Spanish territory may...
Read More →

Det spanske skattesystemet

//
Comment0
Formue utenfor Spania. Om den skattepliktige har formue utenfor Spania som er mer enn 50 000 euro må den skattepliktige informere om dette via modelo 720. Denne informasjonen handler ikke om skatt, men om informasjon. Denne...
Read More →