Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Artikler

Embargo Bank

//
Comment0
Normalt sendes regningen til din spanske adresse. Er du ikke til stede, eller posten ikke kommer fram, blir resultatet ofte en embargo. For ikke-resident person kan det være en fordel å ha en fiskal stedfortreder...
Read More →

Førerkort og norsk bil i Spania

//
Comment0
Norsk bil i Spania Hvor lenge får en norsk-registrert bil være i Spania før det anses som innførsel og det kreves spansk registrering? Vi stilte disse spørsmålene til MINISTERIO DEL INTERIOR, Dirección General de Tráfico...
Read More →

Oversettelser

//
Comment0
I mange tilfeller rekker denne kompetanse. Dog finnes det situasjoner som krever større nøyaktighet for å sikre en korrekt forståelse. Autorisasjonen sikrer rett nivå av relevant kompetanse. Man bør se på oversetterens erfaring ut ifra...
Read More →

Juridisk hjelp

//
Comment0
Vi sendte en forespørsel til kommunen om en kopi på boligens godkjenning, og fikk det kjedelige svaret at boligen ikke var godkjent. Drømmehuset ble et mareritt. Kommunen hadde gjennomført en kontroll, men på grunn av...
Read More →

Skatteinnskrivning

//
Comment0
Det Norske Skatteetaten krever denne bekreftelsen for å fastsette din kildeskatt på pensjonsutbetalinger til null. Ved manuell skatteinskrivning før innlevering av første skattemelding krever skattemyndigheten dokumentasjon som sannsynliggjør at du er, eller har til hensikt...
Read More →

Empadronamiento

//
Comment0
Innen EU står retten til bevegelsesfrihet sterkt. Dette betyr at man fritt kan oppholde seg i en stat i 90 dager uten at det stilles andre krav enn legitimasjon. Om oppholdet blir lengre enn 90...
Read More →
1 2 3 12