Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Artikler

Non resident skatt

//
Comment0
Skatt på leieinntekter. Gevinst ved utleie beskattes med 19 % når den skattepliktige er bosatt i EU eller EØS. Alle kostnader som er relevant for å skape inntekter kan i prinsippet trekkes fra. Videre har...
Read More →

Beckham skatt / law

//
Comment0
Beckham Law Section 5. Special scheme for posted workers. Article 93. Special tax scheme applicable to workers posted to Spanish territory. Individuals who acquire tax residence in Spain because of moving to Spanish territory may...
Read More →

Det spanske skattesystemet

//
Comment0
Formue utenfor Spania. Om den skattepliktige har formue utenfor Spania som er mer enn 50 000 euro må den skattepliktige informere om dette via modelo 720. Denne informasjonen handler ikke om skatt, men om informasjon. Denne...
Read More →

Skattemessig bosatt i Spania

//
Comment0
Skatteplikt etter at du er skattemessig emigrert. Skatteplikt til Norge bare for visse typer inntekt og formue. F.eks. pensjon, uføreytelser, fast eiendom i Norge, aksjeutbytte fra norske selskaper. Plikt til å levere skattemelding for det...
Read More →

Arv & testamente

//
Comment0
Det forekommer ofte at en advokat skriver inn i testamentet at det er advokaten som oppretter testamentet skal gjennomføre arveskiftet. Angående advokatens kostnad for gjennomføring av arveskiftet finnes det i hovedsak to ulike varianter. Den...
Read More →

Utleie

//
Comment0
Virksomhetslisens for kortidsutleie. Ved kortidsutleie skal det foreligge en virksomhetslisens. Ved langtidsutleie behøver man ikke en virksomhetslisens. Et av kravene for å få innvilget en virksomhetslisens er at objektet er kontrollert og godkjent som permanent...
Read More →

Trygt huskjøp

//
Comment0
Haga Kapital formidler håndplukkede unike objekt.  Vi markedsfører bare eiendommer som har tilfredsstillende dokumentasjon. Målet er å legge til rette for et trygt huskjøp. Ministry of public works, transport and housing, har sammen med Association...
Read More →