Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

När skall man registrera sig som bosatt (Padron) i en spansk kommun?

This is a single blog caption

När skall man registrera sig som bosatt (Padron) i en spansk kommun?

Det finns olika uppfattningar och svaren varierar starkt.

Spanien är i stor utsträckning decentraliserad, och spanska kommuner är den myndighet som oftast är närmast medborgarna i det dagliga livet. Kommunerna skal enligt lag leverera en mängd tjänster till medborgarna, och omfattningen ökar när kommunen är stor.

Finansieringen av kommunens kostnader är huvudsakligen överföringar från nationell myndigheter, och volymen på bidragen är kopplat till hur många personer som är mantalsskrivna i kommunen. Kommunerna har därför ett starkt intresse av att så många som möjligt mantalsskriver sig, vidare är varje person som är bosatt i en kommun enligt lag skyldig att mantalsskriva sig i kommunen.

Det finns med andra ord ett starkt ekonomiskt intresse från kommunens sida, och det är högst rimligt att kommunen får kostnadstäckning för att ta hand om det som spolas i en toa.

När skal en person mantalsskriva sig i en spansk kommun?

För att få ett kvalificerat svar skickade vi följande fråga till inrikesdepartementet:

”Är det lagligt för en icke spanjor som äger ett semesterboende i Spanien, men inte är bosatt i Spanien, och inte har för avsikt att bosätta sig, att registrera sig som bosatt i kommunen (Padron)?”

Svaret vi fick var i vanlig ordning mycket utförligt.

Den huvudsakliga lagen som reglerar frågan är en lag från 1985 (Ley 7/1985, de 2 de abril), Vidare finns det mer vägledning i ”Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020”

Artikel 15 (Ley 7/1985, de 2 de abril),

Anyone living in Spain is obligated to register in the municipal register of the municipality in which they habitually reside. Whoever lives in several municipalities must only register in the one that they lives for the longest time per year.

The people registered in the municipal register constitutes the population of the municipality.

Those registered in the municipal register are the residents of the municipality.

 

Att registrera sig som ”Padron” är med andra ord att registrera sig som bosatt i kommunen, detta kan jämföras med svensk folkbokföring.

Att registrera sig som bosatt i en kommun har dock inget med skattskyldighet att göra, skattskyldighet regleras i gällande skattelagstiftning och skatteavtal.

Enligt lagen skall man endast vara registrerad som bosatt på ett ställe, detta är det ställe man i svensk jämförelse har sin stadigvarande vistelse.

I det fall man vistas i Marbella i fem månader per år och i Uppsala resterande 7 månader ska personen vara registrerad bosatt där han har sin stadigvarande vistelse (Uppsala).

 

Rätten till fri rörlighet EU direktiv 2004/38/EG

  1. a. Rättigheter och skyldigheter:

För vistelse som är kortare än tre månader:

”Det enda kravet på unionsmedborgare är att de ska inneha en giltig identitetshandling eller ett giltigt pass. Värdmedlemsstaten kan kräva att berörda personer registrerar sin närvaro i landet”

För vistelse som är längre än tre månader:

”Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar måste – om de inte förvärvsarbetar – ha tillräckliga resurser och sjukförsäkring för att garantera att de inte blir en belastning för värdmedlemsstatens sociala trygghetssystem under sin vistelse. Unionsmedborgare behöver inte uppehållstillstånd, men medlemsstaterna kan kräva att de registrerar sig hos myndigheterna”

Enligt direktivet om fri rörlighet kan värd-staten kräva registrering av den temporära vistelsen om den besökande har för avsikt att vistas mer än tre månader. I Spaniens fall finns det inget registreringskrav för den som har till avsikt att vistas kortare tid än 90 dagar, men om avsikten är att stanna längre än 90 dagar, eller att man stannar mer än 90 dagar ska man informera spanska myndigheter om detta.

Detta har dock inget sammanhang med regimen för att registrera sig som bosatt i en kommun (Padron). Låt säga att någon kommer på idén att vandra runt i Spanien i hundra dagar, men inte har för avsikt att bosätta sig i landet. Enligt spansk implementering av direktivet om fri rörlighet skal personen informera relevant myndighet om övningen, med då personen inte har för avsikt att bosätta sig skall han inte mantalsskriva sig i några av de kommunerna han råkar passera på sin resa.

Hur ska man så göra? Ska man registrera sig som bosatt (Padron) i kommunen och således hjälpa till så kommunen får resurser för att ta hand om det som spolas. Eller ska man vara laglydig och låta dom som är bosatta bära kostnaden för oss som besöker staden?

För egen del anser jag att finansieringsmodellen är fel, och att detta drabbar kustkommunerna orimligt. Sen finns det ett stort antal personer som är bosatta i Spanien utan att registrera sig, och även dessa personer spolar i toan.

Därför väljer jag att registrera mig som Padron, även om det strider mot gällande lagstiftning anser jag att detta är det ända rimliga.