Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Hur gör jag med kapitalförsäkring och ISK när jag flyttar till Spanien?

This is a single blog caption

Hur gör jag med kapitalförsäkring och ISK när jag flyttar till Spanien?

De flesta som är bosatta i Sverige, och som väljer en kapitalförsäkring eller ISK, gör detta ur ett skatteperspektiv.

I det fall man väljer en värdepappersdepå beskattas vinster med 30 %, medan kapitalförsäkringens värde beskattas med en årlig avkastningsskatt oavsett vinst eller förlust.

Har man förluster i en värdepappersdepå har man rätt till förlustavdrag, medan förluster kapitalförsäkring och ISK inte ger rätt till förlustavdrag.

Beskattning av vinst i en värdepappersdepå är reglerad i inkomstskattelagen, och det är den skattskyldiga personen som haft vinsten som blir beskattad. Medan avkastningsskatten, enligt lag om avkastningsskatt är en beskattning av försäkringsbolaget.

Hur beskattas en person som är begränsad skattskyldig i Sverige, och behåller sin kapitalförsäkring?  

I lagens mening blir personen inte dubbelbeskattad, men personen kommer nog uppleva att bli dubbelbeskattad.

Skälet till att personen tecknade försäkringen var att vinsterna inte skulle beskattas men att försäkringen istället skulle beskattas med en årlig avkastningsskatt.

Efter en persons flytt till Spanien vill ett svenskt försäkringsbolag, fortsatt vara skattskyldig för årlig avkastningsskatt. Sen är personen skattskyldiga för sina vinster i Spanien.

Skatteavtalet föreskriver att endast hemviststaten har beskattningsrätt för vinsterna. Således blir det dubbel beskattning.

Resultatet bli skatt på vinster i Spanien, och årlig avkastningsskatt av försäkringsbolaget i Sverige.

Då det är två olika personer som beskattas finns det i skatteavtalet ingen metod att tillämpa for undvikande av den upplevda dubbla beskattningen.

Många som flyttar till Spanien rekommenderas av försäkringsbolag att placera likviditet i så kallad traditionell förvaltning (försäkring). Ur ett skatteperspektiv blir detta en lösning som resulterar i dubbel beskattning. Som finansinspektionens tidigare generaldirektör så fint utryckte det

”traditionell förvaltning, en förvaltningsform i dödsspiralen”

 

Investeringssparkonto (ISK) vid flytt till Spanien?

Ett investeringssparkonto beskattas genom att värdet och insättningar tillsammans räknas om till en inkomst som i sin tur beskattas med 30 %.

Det är endast personer som är obegränsad skattskyldig i Sverige som är skattskyldiga för schablonintäkt från ISK.

I det fall du flyttar och blir begränsat skattskyldig i Sverige, beskattas du fram till utflyttning. Efter utflyttning och begränsat skattskyldighet inträffar, beskattas utdelningar till ISK med kupongskatt på 15 % i Sverige. Vidare beskattas utdelningar, räntor och vinst i Spanien som inkomst av kapital. Kupongskatten på utdelning avräknas i Spanien.

Med andra ord är det omöjligt å bli dubbelbeskattad om du har en ISK. De flesta aktörer som levererar ISK som lösning, gör om den till en depå i samband med utflytt.

Konklusion:

Innan du flyttar till Spanien så ändrar du din kapitalförsäkring till en värdepappersdepå, avvecklar tradförvaltning och kontaktar din leverantör av ISK för att omvandla den till en värdepappersdepå.

Skatt på inkomst av kapital i Spanien (2020)

0 till 6 000 euro               19 %

6 000 till 50 000 Euro      21 %

Över 50 000 Euro            23 %

 

info@hagakapital.com