Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Skatt

Konceptet ”smart skatt” handlar om att göra rätt från början. 
Vid permanent flytt från Sverige till Spanien är det avgörande att etablera en solid förståelse av sin nya skattesituation. Många som flyttar gör onödiga fel som resulterar i långa och kostsamma övningar.
Vår ambition är att vara ditt bollplank i processen, samt hjälpa dig till kloka beslut. Onödiga överraskningar är just som det låter ”onödiga”
Vi har sammanställt några korta texter avseende de mest förekommande områden som man måste förhålla sig till.