Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

En övergripande bild av det spanska skattesystemet

Person med skatterättslig hemvist i Spanien och begränsad skattskyldighet i Sverige.

En person som har hemvist i Spanien skall lämna en spansk inkomstdeklaration som avser beskattningsåret för deklarationsåret innan sista juni, under förutsättning att personen har skattepliktiga inkomster.

 

Inkomst av Tjänst

Inkomstskatten är progressiv, ca hälften av skatten beslutats av nationella myndigheter. Sen beslutar varje region om resterande skattenivå.

 

Tabell för statlig inkomstskatt beskattningsår 2022

Inkomst Euro Procent Skattebas Skatt enligt tabell
0 / 12 450 9,5 % 12 450 1 182,75
12 450 /20 200 12,0 % 7 750 930
20 200 /35 200 15,0 % 15 000 1 170
35 200 / 60 000 19,0 % 27 800 5 282
60 000 / 300 000 22,5% 240 000 54 000
300 000 / 23,3

 

 

Tabell för regional inkomstskatt Andalusien beskattningsår 2022

Inkomst Euro Procent Skattebas Skatt enligt tabell
0 / 12 450 9,5 % 12 450 1 182,75
12 450 /20 200 12,0 % 7 750 930
20 200 /35 200 15,0 % 15 000 1 170
35 200 / 60 000 18,0 % 27 800 5 004
60 000 / 120 000 22,5 % 60 000 13 500
120 000 / …. 23,7%

 

Statlig inkomst av kapital beskattningsår 2022

Inkomst Euro Procent Skattebas Skatt enligt tabell
0 / 6 000 19 % 6 000 1 140
6 000 / 50 000 21 % 44 000 9 240
50 000 / 200 000 23 % 150 000 34 500
200 000 / …. 26 %

 

Förmögenhetsskatt beskattningsår 2022

Förmögenhetsskatten har ändrats i flera omgångar och har tidigare varit en regional skatt. I samband med att Andalusien avvecklade den regionala förmögenhetskatten införde nationella myndigheter en ”temporär” förmögenhetskatt.

 

Nettoförmögenhet Euro Procent Skattebas Skatt enligt tabell
0 / 3 000 000 0 % 3 000 000 0
3 000 000 / 5 000 000 1,7 % 2 000 000 34 000
5 000 000 / 10 000 000 2,1 % 5 000 000 105 000
10 000 000 /…. 3,5 %

 

 

En förenklad sammanställning över beskattning för person med hemvist i Spanien och begränsad skattskyldighet i Sverige.

Allmän pension Beskattas med sink (25 %), eller enligt inkomstskattelagen, Sverige återbetalar spansk skatt (begränsad till betald svensk skatt). Beskattas som inkomst av tjänst i Spanien
Tjänstepension som meddelat på grund av Statlig eller kommunal tjänst Beskattas endast i Sverige enligt SINK (25 %), eller enligt inkomstskattelagen Beskattas ej i Spanien
Privat Tjänstepension Beskattas enligt sink (25 %), eller enligt inkomstskattelagen, Sverige återbetalar spansk skatt (begränsad till betald svensk skatt). Beskattas som inkomst av tjänst i Spanien
Privat Pensionsförsäkring Beskattas enligt sink (25 %), eller enligt inkomstskattelagen, Sverige återbetalar spansk skatt (begränsad till betald svensk skatt). Beskattas som inkomst av tjänst i Spanien
Livräntor (som enligt inkomstskattelagen inte definieras som pensionsförsäkring) Exempelvis en direktpension där en företagsägd kapitalförsäkring utgör pant för en pensionsutfästelse. Beskattas Ej i Sverige Beskattas som inkomst av tjänst i Spanien
Ränteinkomster Beskattas Ej i Sverige Beskattas som inkomst av kapital i Spanien
Kapitalvinst Fonder & Aktier Beskattas Ej i Sverige Beskattas som  inkomst av kapital i Spanien
Utdelningar Beskattas med 15 % enligt skatteavtalet Beskattas som inkomst av kapital, och Spanien avräknar svensk skatt
Vinst från försäljning av fastighet i Sverige Beskattas i Sverige enligt svenska skatteregler Beskattas som inkomst av kapital, och Spanien avräknar svensk skatt
Vinst från försäljning av fastighet i Spanien Beskattas ej i Sverige Beskattas som inkomst av kapital i Spanien