Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Sink skatt eller beskattning enligt inkomstskattelagen

Sink eller beskattning enligt inkomstskattelagen.

En person som flyttar från Sverige till Spanien (spansk hemvist), och enligt svenska regler anses vara begränsad skattskyldig i Sverige kan beviljas svensk sinkskatt. Sinkskatten är i dagsläget 25 %.

Personen kan om det är skattemässigt fördelaktigt välja att bli beskattad enligt inkomstskattelagen istället för sink. Förenklat kan man säga att pensionsinkomster som överstiger 300 000 sek får en lägre procentuell beskattning med sink, inkomster under 300 000 sek får en lägre beskattning enligt inkomstskattelagen. Om man väljer beskattning enligt inkomstskattelagen måste personen i sedvanlig ordning årligen lämna en svensk inkomstdeklaration. När sink beviljas behöver den skattskyldiga inte lämna en svensk inkomstdeklaration.

Svensk skatt förskottsbetalas vid utbetalning enligt sink eller gällande tabell. Sen deklareras inkomsterna i Spanien och spansk skatt betalas. Metod för undvikande av dubbel skatt beror på inkomsttyp och utbetalare.

Exempel.

Om inkomsten avser allmän pension, utbetalning från privat pensionsförsäkring, eller utbetalning från privat tjänstepension fördelas beskattningsrätten enligt artikel 18.3 i skatteavtalet. Enligt 18.3 får dessa utbetalningar beskattas i Sverige om den som motar utbetalningen är svensk medborgare.

Då samma inkomst får beskattas i Spanien finns det dubbla skatteanspråk. Metoden för undvikande av dubbel skatt beskrivs i artikel 24. 5 vilket innebär att Sverige återbetalar det belopp som motsvarar skatt som betalas i Spanien. Svensk skatt utgör spärrbeloppet för återbetalning.

Inkomster för från offentlig tjänstepensioner regleras i artikel 19.2a. (Exempelvis utbetalningar som administreras av SPV). Dessa inkomster får endast beskattas i Sverige.

Det kan vara en utmaning att övertyga spanska skattemyndigheten om detta undantag, det finns flera förklaringar till detta. Spanska skattemyndighetens guide som avser beskattningen av dessa inkomster är något otydlig. Detta medför att många spanska skatterådgivare tolkar alla inkomster som utbetalas från det svenska socialförsäkringen enligt artikel 19.2A, detta är förstås fel. Vidare kräver spanska skattemyndigheten att inkomsten skall deklareras i Spanien även om den är undantagen från spansk beskattning. Detta medför att beskattningen av andra inkomster blir högre då den spanska skatten är progressiv.

Artikel 25 beskriver förbudet mot diskriminering. Det spanska kravet om att deklarera svenska inkomster som enligt 19.2A är undantagen från beskattning i Spanien leder till en mer betungande beskattning av andra inkomster. Då skatteavtalet endast kan inskränka en stats skatteanspråk och inte utöka skatteanspråket, är det uppenbart att detta bryter mot diskrimineringsartikeln.

Tiden för att få rätt i denna fråga beror lite på vilken handläggare som får tilldelat ärendet hos spanska skattemyndigheten, men med lite tålamod brukar detta slutligen lösa sig.