Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Arvskatt i Andalusien

Arvskatt i Andalusien.

Arvskatten i Andalusien har förändrats i flera omgångar.

April 2019 tog politikerna i Sevilla ett beslut som i princip tog bort arvskatten.

Barn och makar som är residenta och skriven i Andalusien kan nu ärva upp till en miljon euro utan att betala arvskatt.

Detta gäller även för icke residenta barn och makar som bor i EU/EES land.

Arv som överstiger 1000 000 euro får ytterligare en skatterabatt på 99 %.

Skatterabatten och fribeloppen även omfattar icke residenta personer som bor i tredje land.

Fribelopp och skatterabatt tillämpas på är barn, adopterade barn, make/ maka, registrerad partner, föräldrar, adoptivföräldrar, bäste föräldrar och old föräldrar.

Arvskatten räknas fram i samband med arvskiftet och deklareras med en självdeklaration.

Viktigt att komma ihåg å deklarera rätt