Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Inkomstdeklaration avseende uthyrning i Spanien

Inkomstdeklaration avseende uthyrning i Spanien.

En icke resident person som är bosatt i Sverige och äger fast egendom i Spanien källbeskattas i Spanien för hyresinkomster med 19 %. Inkomsten deklareras även i Sverige som i sin tur enligt skatteavtalet avräknar spansk skatt.

Inkomster deklareras kvartalsvis under förutsättning att verksamheten genererat vinster. Alla kostnader som är relevanta för att generera inkomster är avdragsgilla, detta gäller även avskrivning som avser kapitalförslitning av byggnaden.