Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Beskattning vid fastighetstransaktioner

Beskattning av fastighetstransaktioner i Spanien.

En icke resident EU-medborgare källbeskattas med 19 % non resident tax av kapitalvinster från försäljning av fast egendom i Spanien. Vinsten beskattas även i Sverige med avräkning av spansk skatt enligt skatteavtalet. Vinsten beräknas som försäljningsvärdet minus anskaffningskostnad inklusive andra avdragsgilla kostnader som ombyggnad, transaktionsskatter mäklararvodet etc. Vidare måste säljare betala en kommunal reavinstskatt som beräknas på en teoretisk värdeökning av markvärdet (Plus Valia). Skatten beräknas i varje enskild fall där antal år man har ägt fastigheten påverkar beskattningen mest.

När säljare inte är resident i Spanien är köparen skyldig att hålla inne 3 % av köpesumman och deklarera och förskottsbetala summan för säljaren räkning till skattemyndigheten i Spanien. Säljaren måste i sin tur lämna en slutgiltig inkomstdeklaration avseende transaktionen. Om slutlig skatt blir högre än 3 % av försäljningsvärdet görs en fyllnadsinbetalning på resterande, om slutlig skatt blir lägre återbetalar skattemyndigheten mellanskillnaden.

Köpare måste betala en transaktionsskatt som i dagsläget uppgår till 7 % av köpesumman. Om köpesumman är lägre än det lägsta värdet som skattemyndigheten enligt gällande metod för beräkning av lägsta beskattningsbart värdet tillämpas skattemyndighetens värde.

Stämpelskatt för inskrivning utgår i dagsläget med 1,2 %.

 

Beskattning av fastighetstransaktioner när personen är resident i Spanien.

En resident person beskattar vinster från försäljning av fast egendom i Spanien som inkomst av kapital enligt till envar tid gällande skattesatser. Bevis på spansk skatterättslig hemvist måste styrkas med spansk hemvistintyg. Vinsten beräknas som försäljningsvärdet minus anskaffningskostnad inklusive andra avdragsgilla kostnader som ombyggnad, transaktionsskatter mäklararvodet etc. Vidare måste säljare betala en kommunal reavinstskatt som beräknas på en teoretisk värdeökning av markvärdet (Plus Valia). Skatten beräknas i varje enskild fall där antal år man har ägt fastigheten påverkar beskattningen mest.

Köpare måste betala en transaktionsskatt som i dagsläget uppgår till 7 % av köpesumman. Om köpesumman är lägre än det lägsta värdet som skattemyndigheten enligt gällande metod för beräkning av lägsta beskattningsbart värdet tillämpas skattemyndighetens värde.

Stämpelskatt för inskrivning utgår i dagsläget med 1,2 %.

 

Beskattning av fastighetstransaktioner när personen är resident i Spanien, har varit folkbokfört på adressen och är över 65 år.

En resident person som varit registrerat som bosatt i fastigheten i mer än 3 år, och är över 65 år beskattas inte med statlig skatt av kapitalvinster från försäljningen. Bevis på spansk skatterättslig hemvist måste styrkas med spansk hemvistintyg, vidare måste bosättningstid styrkas.

Säljaren måste betala en kommunal reavinstskatt som beräknas på en teoretisk värdeökning av markvärdet (Plus Valia). Skatten beräknas i varje enskild fall där antal år man har ägt fastigheten påverkar beskattningen mest.

Köpare måste betala en transaktionsskatt som i dagsläget uppgår till 7 % av köpesumman. Om köpesumman är lägre än det lägsta värdet som skattemyndigheten enligt gällande metod för beräkning av lägsta beskattningsbart värdet tillämpas skattemyndighetens värde.

Stämpelskatt för inskrivning utgår i dagsläget med 1,2 %.