Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Årlig inkomstdeklaration för icke residenta Mod 210

Årlig inkomstdeklaration för icke resident (modelo 210)

Personer som äger fast egendom i Spanien måste årligen lämna en spansk inkomstdeklaration via modelo 210.

Fastighetens inkomsten är 2 % av taxeringsvärdet för de dagar man har ägt fastigheten och eventuellt med avdrag för de dagar fastigheten varit uthyrd.

Inkomsten beskattas med 19 %.

I fall där det varit kollektiva förändringar av taxeringsvärdena i kommunen fastigheten är belägen beräknas inkomsten till 1,1 % av taxeringsvärdet i tio år efter förändringen.

Varje ägare beskattas för sin ägarandel av fastigheten.