Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Residencia

En EU medborgare har enligt direktiv 2004/38 rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat. I det fall man har för avsikt att permanent bosätta sig i Spanien bör man meddela hemlandets myndigheter om utflyttning. Näste steg blir att registrera sig som resident i Spanien. Att vara registrerad som resident i Spanien betyder att Spanien automatisk blir landet där du har din skatterättsliga hemvist. Enligt huvudregeln blir man obegränsad skattskyldig i Spanien när man under ett beskattningsår vistas mer an 183 dagar i Spanien.