Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Skatteinnskrivning

Ved flytting til Spania får du normalt ikke tilgang til en spansk skattemessig bostedsbekreftelse før du har levert din første spanske skattemelding. Dette skjer først året etter innflytting.

Anbefalingen er å skrive seg inn manuelt som skattemessig bosatt i Spania ved innflytting, og samtidig be om en spansk bostedsbekreftelse «Residencia Fiscal en España Convenio».

Det Norske Skatteetaten krever denne bekreftelsen for å fastsette din kildeskatt på pensjonsutbetalinger til null.

Ved manuell skatteinskrivning før innlevering av første skattemelding krever skattemyndigheten dokumentasjon som sannsynliggjør at du er, eller har til hensikt å bli, skattemessig bosatt i Spania.