Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Norsk bil i Spania

Hvor lenge får en norsk-registrert bil være i Spania før det anses som innførsel og det kreves spansk registrering?

Vi stilte disse spørsmålene til MINISTERIO DEL INTERIOR, Dirección General de Tráfico i Madrid.

  1. Finnes det en maksimal tidsgrense for at en Norsk (resident i Norge) person får ha sin norskregistrerte bil i Spania før den må registreres i Spania?
  2. Kan bilen brukes av andre sjåfører enn eieren?

Vi fikk et hyggelig og tydelig svar fra myndigheten:

Dear Sir,

An EU citizen can use or lend his car in Spain without any limits.

As for registration, the sole rules in force in EU law are Directives 83/182/EEC and 2009/55/EC, which set forth a minimum set of rules on taxes on imports of motor-driven road vehicles.

Directive 83/182/EEC is applicable to temporary imports of motor-driven road vehicles, i.e., for less than six months.

Directive 2009/55/EC applies to definitive imports of motor-driven road vehicles, i.e., for more than six months in any 12 months.

Under these Directives, if a motor-driven road vehicle is imported in another Member State of the EU for more than six months in every 12 months, the taxes related to the registration of the vehicle must be paid there.

Accordingly, if a vehicle stays in Spain for more than 6 months, it must be, in principle, registered there and it must have a Spanish plate.

On the contrary, if the vehicle stays there for less than 6 months, you do not have to register it there.