Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Oversettelser

I ulike situasjoner oppstår behovet for å få noen dokumenter oversatt. Nivå av oversettingskompetanse varierer avhengig av situasjonen. Ved eiendomstransaksjoner anbefales en autorisert oversetter, gjerne en som spanske myndigheter bruker i offisielle sammenheng. Det finnes mange som tilbyr oversettingstjenester og det er fullt mulig å selge disse tjenester uten å være autorisert. I mange tilfeller rekker denne kompetanse. Dog finnes det situasjoner som krever større nøyaktighet for å sikre en korrekt forståelse. Autorisasjonen sikrer rett nivå av relevant kompetanse. Man bør se på oversetterens erfaring ut ifra det konkrete behovet. Haga Kapital samarbeider med en autorisert oversetter som har mer enn 20 års erfaring md eiendomstransaksjoner. Oversetteren har vært hyppig brukt i domstols forhandlinger de siste 15 årene.