Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Embargo Bank

Fra tid til annen blir vi kontaktet fordi en bankkonto er fryst. Embargo inntreffer oftest når noen har en ubetalt regning fra det offentlige. Embargo kan bare initieres av en domstol eller av offentlig administrasjon. Det vanligste er ubetalte bøter for trafikkforseelser. Som nummer to følger ubetalt eiendomsskatt eller annen skatt for ikke resident.

Normalt sendes regningen til din spanske adresse. Er du ikke til stede, eller posten ikke kommer fram, blir resultatet ofte en embargo. For ikke-resident person kan det være en fordel å ha en fiskal stedfortreder i Spania. Når myndigheter informerer om ubetalte regninger, sendes informasjonen til  representanten, og representanten videresender informasjonen til deg.