Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Førerkort

Disse reglene bygger på direktiv 2016/1945 fra 14. oktober 2016

Fornyelse og bytte av førerkort.

Du kan bare ha ett EU-førerkort. Førerkortet utstedes av kompetent myndighet i det EU-land der du bor. Om du flytter til et annet EU-land og mister eller skader førerkort ditt, eller gyldighetstiden går ut må du søke om nytt i det land du bor.

Så lenge førerkortet er gyldig og ikke har skader behøver du ikke å bytte det. Ved fornyelse til spansk førerkort kreves det en legeattest.

Spania har et eget poengsystem for trafikkforseelser. Personer som er bosatt i Spania, men som ikke har spansk førerkort må registrere seg i det spanske registeret.

Spansk trafikkpoliti kan oppvise en viss tydelighet om dette ved en kontroll. Man har alltid et eget ansvar for å sette seg inn i det spanske regelverket.