Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Arv & testamente

Ved et arveskifte i Spania kan det finnes store fordeler med et spansk testamente. Selv om du har et norsk testamente der du har valgt norsk arvelov i henhold til eiendom i Spania, kan det ta tid å gjennomføre arveskiftet.

Et spansk notariat må sikre at det norske testamentet samsvarer med norsk lov og dokumentere dette. Denne prosessen kan være tidkrevende og vanskelig. Imens denne prosessen pågår fryses den avdødes bankkonto etc.

Anbefalingen er å opprette og registrere et spansk testamente som avser eiendeler i Spania, og du har fortsatt mulighet til å velge at norsk arvelov skal gjelde. Gjennomføringen av arveskiftet blir smidigere.

Mange aktører tilbyr disse tjenestene. Når du oppretter et spansk testamente er det klokt å sikre at det spanske testamentet harmonerer med det norske.

Det forekommer ofte at en advokat skriver inn i testamentet at det er advokaten som oppretter testamentet skal gjennomføre arveskiftet.

Angående advokatens kostnad for gjennomføring av arveskiftet finnes det i hovedsak to ulike varianter. Den første er at advokaten har rett til å fakturere dødsboet med en ikke angitt kostnad. Dette kan medføre en ubehagelig overraskelse.

Den andre varianten, som også kan være en kombinasjon av den første, er at advokaten har rett til 10 % av dødsboet.

Anbefalingen er å velge at eventuell juridisk hjelp for gjennomføring av arveskiftet ikke fastsettes i testamentet.