Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Juridisk hjelp

Ofte brukes juridisk hjelp til daglige gjøremål i Spania. Mengden av legal kompetanse som er nærværende ved eiendomstransaksjoner burde derfor sikre problemfrie transaksjoner.

Konflikter burde være unntaket og ikke regelen. Det sies at det er flere advokater virksomme i Andalusia enn i hele Frankrike.

For en stund siden fikk vi oppdraget om å søke om en utleielisens. Eiendomskjøpet var tenkt som feriebolig og korttidsutleie. Da klienten hadde liten erfaring med det spanske eiendomsmarkedet ville han sikre en trygg handel gjennom å bruke en advokat. Advokaten fikk i oppdrag å kontrollere alle relevante dokument. Før besøket hos notaren bekreftet advokaten via telefon at alt var bra. Kjøpet gjennomførtes kort tid etter.

Ved søknad om utleielisens må utleier bekrefte at utleieobjektet er godkjent som bolig. Utleieren bekreftet at advokaten hadde kontrollert alle dokument.

Kontroll av utleievirksomhet har økt mye de seneste årene. I første omgang kontrolleres det at utleier har den dokumentasjon som ble bekreftet da han søkte om lisens.

Det første kontrolløren vil se er dokumentasjonen som beviser at boligen er godkjent. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.

Vi sendte en forespørsel til kommunen om en kopi på boligens godkjenning, og fikk det kjedelige svaret at boligen ikke var godkjent.

Drømmehuset ble et mareritt.

Kommunen hadde gjennomført en kontroll, men på grunn av omfattende mangler ble det ingen ferdigattest. Eiendommen var derfor ulovlig å bruke som bolig og virksomhetslisens for utleie var umulig.

Hvordan kan man forhindre lignende situasjoner?

Nedenfor finns noen enkle tips, men listen er ikke uttømmende.

  1. Opprette en oppdragsavtale der ombudet spesifiserer hva som blir kontrollert samt hvordan kontrollen dokumenteres.
  2. Kontrollere om det er et registrert selskap med gyldig ansvarsforsikring. Be om et registreringsbevis og et forsikringsbevis.
  3. For en skandinavisk aktør kan man enkelt be om et utdrag fra hjemlandets belastningsregister.
  4. Er man med i en bransjeorganisasjon finnes det ofte et register over klager og disiplin-saker.
  5. Klientmiddelskonto, risikoen overgår som regel alltid nytten. I det tilfelle det kreves handpenger gjøres dette via et notariat på en sperret konto. Det er dessverre vanlig at klientmiddel kommer på avveier.
  6. Spesifisere hva som ikke kontrolleres.
  7. En advokat begjærer oftest ut dokumentasjonen fra selgeren, så sitter man ved et skrivebord og gjør et oversyn. Alt kan se bra ut og alle lisenser finnes. Det man ikke ser ved skrivebordet er hva som finns i virkeligheten. Det objekt man ønsker å kjøpe var kanskje godkjent for noen år siden, så har man i ettertid bygget svømme basseng og garasje etc. For å sikre at kart og terreng stemmer må man gjøre en riktig kontroll. Anbefalingen er å leie en arkitekt som gjør en oppmåling av eiendommen. Om advokaten tenker å gjøre en skrivebordskontroll skal dette framkomme i oppdragsavtalen. En tradisjonell skrivebordskontroll er like absurd som å dra på EU-kontroll uten å ta med bilen.
  8. Til slutt må man få kopi av alle dokument. Et muntlig ”det ser bra ut” er aldri godt nok. Det finnes mange flinke og seriøse aktører som kan hjelpe, vi har flere i vårt kontaktnett som vi varmt anbefaler.