Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Embargo Bank

Från tid till annan blir vi kontaktad då et bankkonto är fryst.

Ett embargo inträffar när någon har en obetald skuld.

Ett embargo kan enbart initieras av en domstol eller offentlig administration.

Det mest förekommande är obetalda böter avseende trafikförseelser.

Som en god nummer två, följer obetald fastighetsskatt och annan skatt för icke residenta.

Normalt skickas notifieringen till din Spanska adress. I det fall man inte är på plats eller att posten på något sätt inte kommer fram, händer det att informationen missas med påföljande embargo.

För icke residenta kan det vara en fördel att ha en fiskal representant i Spanien. När myndigheter informerar om obetalda skulder skickas notifieringen till anvisad representant.

Representanten ser till att informationen kommer dig tillhanda i tid.