Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

NIE

Numero De Identidad De Extranjero

NIE nummer är den Spanska varianten av ett personnummer för icke spanjorer. Behovet av ett NIE nummer uppkommer oftast i samband med fastighetsköp. Vidare behöver man et Spanskt personnummer för betalning av skatter, registrera dig som ägare på ett fordon mm.

Man kan ansöka om NIE nummer via Spanska ambassaden eller konsulatet i hemlandandet. Dock er det vanligt att söka på plats i Spanien. Handläggningstiden samt praktiska rutiner kan variera något från plats till plats. För tillfället är intresset stort och därför kan handläggningstiden uppgå till en månad. Nationella Polisen handlägger ärendet och tidsbokning görs numera via nätet.

När man ansöker om NIE numret kräver polisen verifierbar information avseende skälet till varför man önskar ett NIE nummer. I det fall man tänker köpa fast egendom bör man vara förberett i god tid avseende relevant dokumentation.