Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Översättningar

Vid olika situationer uppstår behovet för översättning. Nivån för översättningskompetens varierar beroende på situationen. Vid fastighetstransaktioner rekommenderas en auktoriserad översättare. Gärna någon som används av Spanska myndigheter.

Det finns många som erbjuder översättningstjänster och det är fullt möjligt att sälja dessa tjänster utan att vara auktoriserad. I många fall räcker denna kompetens. Dock finns det situationer som kräver den stora kanonen för att säkerställa en korrekt förståelse.

Auktorisationen fastställer en lägsta nivå av relevant kompetens, dock bör man titta på översättarens erfarenhet av just för ditt behov.

Haga Kapital samarbetar med en auktoriserad översättare som har drygt 20 års erfarenhet av fastighetstransaktioner. Förutom detta har firman används frekvent i domstolsförhandlingar senaste 15 åren.