Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Krav vid kortidsuthyrning

This is a single blog caption

Krav vid kortidsuthyrning

Regleringen för korttidsuthyrning/turistuthyrning med hyresperioder upp till 2 månader återfinns i huvudsak i Boletín número 28 de 11/02/2016

 • Krav på hyresobjektet enligt artikel 6 i dekretet.
  Fastigheten måste vara godkänt för mänskligt boende (LPO).
  • Fastigheten måste ha luftkonditionering om den hyrs från maj till september och värme om den hyrs från oktober till april.
  • Om hela fastigheten hyrs får det vara högst 15 bäddar. Vid uthyrning av rum högst 6 bäddar. I båda fallen får det inte vara mer än 4 bäddar per rum.
  • Fastigheten måste vara möblerad för omedelbar användning.
  • Uthyrningsobjektet måste ha ett första hjälpen-kit.
  • Turistinformation avseende området, medicinska tjänster, transport, kartor och kulturell guide.
  • Klagomålsblankett tillgängliga för hyresgäster.
  • Rengöring vid hyresperiodens start och avslut.
  • Telefonnummer så att hyresgästen kan kontakta uthyraren vid incidenter.
  • Information och instruktioner om teknisk utrustning.
  • Information om de interna reglerna för bruk av gemensamma ytor, utrustning i hemmet, husdjur, begränsningar avseende rökning etc.

Innan uthyrningen påbörjas måste man ansöka om licens för verksamheten. Vid ansökningstillfället intygar uthyraren att objektet uppfyller alla krav. Rekommendationen är att ta fram all dokumentation innan ansökningen skickas. I det fall det skulle visa sig i efterhand att fastigheten inte har ett obligatoriskt godkännande för mänskligt boende räknas detta som en alvarlig överträdelse. Påföljden kan bli böter av imponerande storlek.

Uthyrning av objekt som saknar obligatoriskt godkännande för mänskligt boende.
En fastighet som inte är godkänt för permanent mänskligt boende kan bli godkänt för temporärt boende då kraven är lägre ställt på korttidsboende.
I dessa fall kan man ansöka om en så kallad ”light” version för godkännande av objektet för kortidsvistelse.
I dessa fall måste man anlita en licensierad arkitekt eller teknisk arkitekt som kontrollerar att fastigheten uppfyller en lägsta nivå av krav för kortidsvistelse.
I det fall fastigheten blir godkänt kan uthyrningen påbörjas efter att turistlicensen/verksamhetslicensen är beviljat.

Slutligen rekommenderas att man vid en inspektion har all dokumentation tillgänglig för inspektören.