Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Måste man betala SINK Skatt?

This is a single blog caption

3 Responses

    1. Haga Kapital

      Hej, Jag känner inte till någon regel som skulle förhindra att en av makarna beskattas enligt SINK och den andra beskattas enligt IL, så jag tror inte det. vi har flera kunder som gör just det.

  1. Gary Henriksson

    I juni i år så separerade jag och min fru då hon ville bo närmare vår son och jag valde att stanna kvar. Efter det kom ett brev från Skattemyndigheten om att dom sagt upp min rätt till SINK från och med den 1/1 2020 med motivering att jag nu hade en väsentlig anknytning i Sverige och därmed skulle beskattas där. Som bilaga i brevet fanns en skattetabell som visade att min skatt skulle öka med 35.000 kronor per år på min pension. Vid samtalet med skatteverket som framkom att det enda sättet att överklaga beslutet var att styrka en skilmässa via domstolutslag, vilket vi fick via Attunda Tingsrätt och min överklagan med detta domstolsbeslut vann gehör och rätten till SINK återfördes. Tilläggas kan att inget annat än ett statligt beslut tog slut på ett över 30-årigt äktenskap. Känns onekligen lite vemodigt.