Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

När ska man registrera sig som bosatt i Spanien?

This is a single blog caption

När ska man registrera sig som bosatt i Spanien?

 

Missuppfattningen om rätten till fri rörlighet över gränserna inom Europa för EU borgare är omfattande.

Rätten till fri rörlighet inom Europa för EU borgare (samt andra personer som omfattas av direktivet) har en begränsning på 90 dagar (3 månader).

 

En EU medborgare har enligt direktiv 2004/38 rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat.

I det fall man har för avsikt att permanent bosätta sig i Spanien bör man meddela hemlandets myndigheter om utflyttning.

I det nordiska samarbetet registreras inte utflyttningen för man är inregistrerad i nytt land.

När vistelsetiden överstiger 3 månader har EU staterna rätt att ställa krav avseende försörjningsförmåga, sjukförsäkring och registrering som bosatt.

En intressant aspekt med effekten av direktivet är att man kan uppfylla bosättningsdefinitionen i flera EU stater samtidigt.

För en svensk som är permanentbosatt i Sverige men samtidigt upphäller sig mer än 3 månader i Spanien uppfylls bosättningsdefinitionen i båda länderna.

Skattskyldighet i Spanien uppstår i de flesta fall efter 183 dagar (6 månader). I det fall man är nära denna tidsgräns kan det vara klokt att begära ett skatterättsligt hemvistsintyg från båda Sverige och Spanien. Om någon myndighet i eftertid skulle ifrågasätta skatterättslig hemvist kan det vara klokt att kunna dokumentera båda staternas ställningstagande i frågan.

 

Europeiska kommissionen om registrering av ditt hemvist i Spanien

 

Som EU-medborgare har du rätt att bo i Spanien i över 3 månader om:

  • Du ​​är anställd, eller är egenföretagare i Spanien
  • Eller om du kan försörja dig själv och din familj, och du har en offentlig eller privat sjukförsäkring som täcker hela Spanien.
  • Eller du är registrerad student på en utbildningsanstalt som är erkänd av de spanska myndigheterna, och du kan försörja dig själv och har en offentlig eller privat sjukförsäkring med full täckning i Spanien
  • Eller du är en familjemedlem till en EU-medborgare som uppfyller något av de föregående villkoren. Familjemedlemmen kan vara:
  • Om det gäller en student: hans eller hennes make eller maka (sambo/partner) eller hans/hennes barn
  • I andra fall: hans eller hennes maka eller sambo/partner, hans eller hennes barn eller make/makas barn upp till 21 år eller försörjnings pliktiga över 21 år eller hans/hennes förfäder.

 

I samtliga fall måste du registrera dig i registret för utländska medborgare Registro Central de Extranjeros, senast 3 månader efter att du anlände till Spanien.

 

Full text

https://hagakapital.com/wp-content/uploads/2019/03/3.1-Resident-i-Spanien-enligt-EU-samt-Spansk-implementering.pdf