Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Rådgivning

Rådgivning

Finansiell rådgivning omges av ett omfattande konsumentskydd med höga krav på professionalitet och integritet.

Haga Kapital är inte en oberoende rådgivare. En oberoende rådgivare kan liknas med en läkare som diagnostiserar en patient för åkommor. Sen föreskrivs lämplig behandling för klientens finansiella utmaningar. En oberoende aktör får således inte rekommendera egna produkter då detta leder till intressekonflikter.

Hur fungerar rådgivning hos Haga Kapital?

Exempel:

Någon har besökt ett av våra seminarier och lyssnat på ett makroekonomiskt föredrag samt en presentation av några investeringsprodukter. Personen i fråga fattar intresse för det ena instrumentet och kontaktar Haga Kapital för mer information.

Komplett information tillhandahålls och det bokas ett möte för en noggrann genomgång av instrumentet. Efter genomgången återkopplas det och personen meddelar att han önskar investera. Vid möte nummer 2 definieras personens investeringsmål, vidare kartläggs alla relevanta individuella förutsättningar som placeringshorisont, riskvilja, kunskap, förståelse, förmåga att bära förluster mm.

Slutligen gör rådgivaren en bedömning av lämpligheten i placeringen med hänsyn tagen till investeringsmålet och summan av individuella förutsättningar. Om alla förutsättningar är på plats ger rådgivaren rådet att investera.  

När detta är gjord produceras det en skriftlig rapport där övningen utförligt dokumenteras. Dokumentet signeras och parterna behåller var sitt exemplar.