Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Tryggt Bostadsköp

Ministry of Public Works, Transport and Housing, har tillsammans med Association of Spanish Property and Commercial Registrars tagit fram en guide för säkert husköp i Spanien.

Guiden bygger på offentliga utredningar som kartlägger återkommande problemområden, och utgör grunden för en kommande konsumentskyddsreglering för fastighetstransaktioner i Spanien.

Mot bakgrund av detta arbete har Haga Kapital tillsammans med en auktoriserad arkitekt utvecklat konceptet ”Kvalitetssäkrade Fastigheter”.

Vid fastighetsköp i skandinaviska länder fokuserar köparen på fastighetens byggtekniska skick. Normalt genomförs en besiktning av fastigheten i syftet att kartlägga och hitta (dolda) fel.

När man letar efter drömboende i Spanien bör man i första hand fokusera på fastighetens legala skick. Det finns en mängd dokument som krävs för att dokumentera fastighetens legala status, och man ska aldrig köpa innan allt är utrett.