Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Svensk bil I Spanien enligt MINISTERIO DEL INTERIOR

This is a single blog caption

Svensk bil I Spanien enligt MINISTERIO DEL INTERIOR

Svensk bil i Spanien, ur ett Spanskt perspektiv.

Hur långe får en svensk registrerad bil finnas i Spanien innan Spanien anser det som införsel (import)?  När är man skyldig att registrera den i Spanien med Spanska Skyltar?

Vi ställde följande frågor till MINISTERIO DEL INTERIOR, Dirección General de Tráfico i Madrid.

1. Finns det en maximal tidsgräns en person får ha sin Svenskregistrerade bil i Spanien innan den måste registreras i Spanien?

2. Kan bilan lånas ut till andra förare som inte är registrerad ägare?

Dear Sir,

An EU citizen can use or lend his car in Spain without any limits.

As for registration, the sole rules actually in force in EU law are Directives 83/182/EEC and 2009/55/EC, which set forth a minimum set of rules on taxes on imports of motor-driven road vehicles.

Directive 83/182/EEC is applicable to temporary imports of motor-driven road vehicles; i.e. for less than six months.

Directive 2009/55/EC applies to definitive imports of motor-driven road vehicles, i.e. for more than six months in any 12 months.

Under these Directives, if a motor-driven road vehicle is imported in another Member State of the EU for more than six months in every 12 months, the taxes related to the registration of the vehicle must be paid there.

Accordingly, if a vehicle stays in Spain for more than 6 months, it must be, in principle, registered there and it must have a Spanish plate.

On the contrary, if the vehicle stays there for less than 6 months, you do not have to register it there