Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Skatt

Konseptet ”smart skatt” handler om å gjøre alt riktig fra starten. Dette er viktig selv om du ikke er skattemessig bosatt i Spania. Selv om du bare har feriehus i Spania, og ditt opphold er temporært, er det viktig å etablere en solid og helhetlig forståelse av din skattesituasjon.

Mange får unødvendige problemer som enkelt kunne vært forhindret med en mindre innsats.

Ved permanent flytting til Spania er dette ekstra viktig.

Vi ønsker å være din samarbeidspartner i prosessen med å etablere ett nytt liv i Spania.

Ved permanent flytting er det mange spørsmål som kan dukke opp. For å sikre fravær av unødvendige overraskelser, anbefaler vi på det sterkeste å etablere en detaljert og helhetlig beskrivelse av din nye situasjon. Denne må gjøres i lys av dine omstendigheter i Norge og din nye virkelighet i Spania.

Dette er noe vi kan bistå med.

For å belyse ulike temaer har vi laget en liste med ulike relevante artikler, artiklene passer godt som en forenklet selvstudie.