Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Eiendomsformidling

Haga Kapital Financial Services SL, er lisensiert medlem av Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos (“GIPE”).

På grunn av økende etterspørsel fra våre kunder vedrørende salg og administrasjon av eiendomstransaksjoner, har Haga Kapital formalisert virksomheten gjennom lisensiering og medlemskap i bransjeorganisasjonen GIPE.

GIPE er en av Spanias største bransjeforeninger for eiendomsmeglere.

GIPE ble etablert 27. august 1985 og har som hovedmål å sikre god forbrukerbeskyttelse og høy profesjonalitet i eiendomstransaksjoner. Dette gjennom obligatorisk opplæring og lisensiering av medlemmene. I tillegg til lisensiering overvåker GIPE relevant lovgivning og tilbyr medlemmene omfattende juridisk støtte og veiledning i markedsføring, salg og gjennomføring av eiendomstransaksjoner.

Den samlede erfaringen som foreningens medlemmer besitter sammen med GIPES støttefunksjoner danner et solid kompetansegrunnlag for enkeltmedlemmer.

Lisensiering og medlemskap medvirker til trygge og forutsigbare transaksjoner.

Webcite: Gipe: Gipe – Asociación de Profesionales Inmobiliarios

Haga Kapital Financial Services membership registration: Members – Gipe

Går du med tanker om å selge eller kjøpe, eller kjenner noen som gjör det, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss for en prat på info@hagakapital.com

Hva tilbyr vi?

 • Komplett markedsføringsmateriell som inkluderer en tydelig forklaring av kjøps- og salgsprosessen.
 • En komplett oversikt over alle transaksjonskostnader og avgifter for både kjøpere og selgere.
 • Forberede og ta fram fullstendig dokumentasjon som en kjøper vil be om før et kjøp.
 • Foto/videopresentasjon med profesjonell fotograf.
 • Markedsføring via et bredt utvalg av annonseplattformer.
 • Direkte markedsføring til eksisterende kundebase som vurderer å kjøpe eller selge.
 • Markedsføring via vårt sosiale nettverk.
 • Samarbeid med et omfattende nettverk av etablerte eiendomsmeglere.
 • Administrer visninger etter avtale med selger.
 • Vi anbefaler også å gjøre en forundersøkelse av eiendommens dokumentasion, samt å kartlegge og ta bort unødvendige noteringer i landregistret såsom pant og rettighetsbegrensninger.
 • Komplett administrasjon av transaksjonen inkludert selvangivelse.
 • Administrere søknad om utleielisens for korttidsutleie.
 • Individuelt tilpassede tjenester basert på aktuell eiendom og salgs- eller kjøpsbehov.
 • Informer om siste prisstatistikk for det aktuelle området.

En vellykket eiendomstransaksjon handler ikke bare om pris, men også om en forutsigbar reise for både kjøper og selger. Vårt mål er å bidra til en trygg og forutsigbar transaksjon uten unødvendige overraskelser.

Konsept:

Haga Kapital formidler håndplukkede unike objekt. Vi markedsfører bare eiendommer som har tilfredsstillende dokumentasjon. Målet er å legge til rette for et trygt huskjøp.

Ministry of Public Works, Transport and Housing og Association of Spanish Property and Commercial Registrars har laget en guide for et trygt huskjøp i Spania.

Guiden bygger på en offentlig utredning som kartlegger vanlige problemområder.  Utredningen utgjør grunnen for en kommende konsument regulering ved kjøp av fast eiendom i Spania.

Med bakgrunn i utredningen har Haga Kapital i samarbeid med en autorisert arkitekt utviklet konseptet ”Kvalitetssikrede eiendommer”.

Ved eiendomskjøp i skandinaviske land fokuserer kjøperen ofte på eiendommens byggetekniske status. Normalt gjennomføres en kontroll av eiendommen med mål om å kartlegge feil og mangler.

Når du leter etter drømmehuset i Spania bør du i første omgang sette søkelys på eiendommens legale status. Det finnes et stort antall dokument som må undersøkes grundig før eiendommens legale status kan fastsettes. Kjøp aldri eiendom før alt er kartlagt.

Download Now

Latest Properties


 1. . Trygt huskjøp