Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Eiendom

Haga Kapital formidler håndplukkede unike objekt. Vi markedsfører bare eiendommer som har tilfredsstillende dokumentasjon. Målet er å legge til rette for et trygt huskjøp.

Ministry of Public Works, Transport and Housing og Association of Spanish Property and Commercial Registrars har laget en guide for et trygt huskjøp i Spania.

Guiden bygger på en offentlig utredning som kartlegger vanlige problemområder.  Utredningen utgjør grunnen for en kommende konsument regulering ved kjøp av fast eiendom i Spania.

Med bakgrunn i utredningen har Haga Kapital i samarbeid med en autorisert arkitekt utviklet konseptet ”Kvalitetssikrede eiendommer”.

Ved eiendomskjøp i skandinaviske land fokuserer kjøperen ofte på eiendommens byggetekniske status. Normalt gjennomføres en kontroll av eiendommen med mål om å kartlegge feil og mangler.

Når du leter etter drømmehuset i Spania bør du i første omgang sette søkelys på eiendommens legale status. Det finnes et stort antall dokument som må undersøkes grundig før eiendommens legale status kan fastsettes. Kjøp aldri eiendom før alt er kartlagt.

Latest Properties


  1. . Trygt huskjøp