Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Fastighetsförmedling

Haga Kapital Financial Services SL, är licensierad medlem av Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos (“GIPE”).

På grund av en ökande efterfrågan från våra kunder avseende försäljning och administration av fastighetstransaktioner, har Haga Kapital formaliserad verksamheten genom licensiering och medlemskap i branschorganisationen GIPE.

GIPE är en av Spaniens största branschorganisationer för fastighetsmäklare.

GIPE blev etablerad 27 augusti 1985 och har som huvudsyfte att säkerställa ett gott konsumentskydd och hög professionalitet vid fastighetstransaktioner. Detta genom obligatorisk utbildning och licensering av medlemmarna. Förutom licensiering bevakarar GIPE relevant lagstiftning och erbjuder medlemmarna ett omfattande legalt stöd och vägledning vid marknadsföring, försäljning och genomförande av fastighetstransaktioner.

Den sammantagna erfarenheten som branschorganisationens medlemmar besitter tillsammans med GIPES stödfunktioner utgör en solid kompetensbas enskilda medlemmar.

Tillsammans bridrar licensiering och medlemskap till trygga och förutsägbara transaktioner.

Går ni i sälj eller köptankar, eller känner någon som gör det, är ni mycket välkomna att kontakta oss för en prat info@hagakapital.com

Vad erbjuder vi?

 • Komplett marknadsföringsmaterial som inkluderar en tydlig förklaring av köp och försäljningsprocess.
 • En komplett översikt över alla transaktionskostnader och skatter för båda köpare och säljare.
 • Förbereda och ta fram komplett dokumentation som en köpare kommer att begära inför et köp.
 • Fotografering / videopresentation med professionell fotograf.
 • Marknadsföring via ett brett urval av plattformar för annonsering.
 • Direkt marknadsföring till befintlig kundbas som går i köp eller säljtankar.
 • Marknadsföring via vårt sociala nätverk.
 • Samarbete med ett omfattande nätverk av etablerade fastighetsförmedlare.
 • Administrera visningar enligt överenskommelse med säljare.
 • Vi rekommenderar även att göra en förstudie av fastighetens legala skick, samt kartlägga och rensa ut onödiga noteringar i landregistret såsom pant, rättighetsbegränsningar, och vid behov uppdatera Landregistret med aktuella uppgifter.
 • Komplett administration av transaktionen inklusive skattedeklarationer.
 • Administrera ansökan om hyreslicens för korttidsuthyrning.
 • Individuellt anpassade tjänster baserad på den aktuella fastigheten och sälj eller köps behov.
 • Informera om senaste prisstatistik för aktuell område.

En lyckad fastighetsaffär handlar inte enbart om pris, men även om en förutsägbar resa för båda köpare och säljare. Vårt mål är att bidra till en trygg och förutsägbar transaktion utan onödiga överraskningar.

Koncept:

Haga Kapital förmedlar handplockade unika objekt som sticker ut från mängden.  Vi marknadsför enbart fastigheter som har tillfredställande dokumentation. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett tryggt husköp och en trygg försäljning.

Ministry of Public Works, Transport and Housing, har tillsammans med Association of Spanish Property and Commercial Registrars tagit fram en guide för säkert husköp i Spanien.

Guiden bygger på offentliga utredningar som kartlägger återkommande problemområden, och utgör grunden för en kommande konsumentskyddsreglering för fastighetstransaktioner i Spanien.

Mot bakgrund av detta arbete har Haga Kapital tillsammans med en auktoriserad arkitekt utvecklat konceptet ”Kvalitetssäkrade Fastigheter”.

Vid fastighetsköp i skandinaviska länder fokuserar köparen på fastighetens byggtekniska skick. Normalt genomförs en besiktning av fastigheten i syftet att kartlägga och hitta (dolda) fel.

När man letar efter drömboende i Spanien bör man i första hand fokusera på fastighetens legala skick. Det finns en mängd dokument som krävs för att dokumentera fastighetens legala status, och man ska aldrig köpa innan allt är utrett.

Download Now