Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Tillstånd

Tillstånd

Haga Kapital bedriver viss tillståndspliktig verksamhet i Sverige och i Spanien. Dessa tjänster avser: 

  • Marknadsföra investerings- eller sidotjänster
  • Ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order
    avseende investeringstjänster eller finansiella instrument
  • Placera finansiella instrument
  • Tillhandahålla investeringsrådgivning avseende
    finansiella instrument eller investeringstjänster

Det finns olika sätt att erhålla tillstånd. En vanlig setup för mindre bolag med en begränsad tillståndspliktig verksamhet är at teckna ett avtal med en större aktör.

Detta kallas ”Tied agent eller ombud”. Det mindre bolaget ingår ett avtal med en större aktör som oftast har ett stort tjänsteutbud och därför flera olika tillstånd.

Haga Kapital Finacial Services SL Cif: B93385771 har ingått ett” Tied agent” avtal med Garantum Fondkommission AB i Sverige (garantum.se). Haga Kapital Financial Services SL bedriver genom avtalet den tillståndspliktiga verksamheten för Garantums räckning. Garantum Fondkommission är ansvarig för den tillståndspliktiga verksamheten. Eventuella klagomål gällande investeringsrådgivning ska skickas till klagomålsansvarig Peter Hammarsten, Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm

Haga Kapital Finacial Services SL har sitt säte och fasta driftsställe i Spanien och faller därför inom spanska filialregler. Haga Kapitals tillståndspliktiga verksamhet har av Garantum Fondkommission registrerats via bolagsverket i Sverige, och hos CNMV i Spanien (Comision Nacional del Mercado de Valores)

Link Bolagsverket – Näringslivsregistret

Link CNMV CNMV – List of branches of foreign investment firms