Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Tillstånd

Tillstånd

Haga Kapital bedriver viss tillståndspliktig verksamhet

mottagande & vidarebefordrande av order och investeringsrådgivning”

Det finns olika sätt att erhålla tillstånd. En vanlig setup för mindre bolag med en begränsad tillståndspliktig verksamhet är at hyra tillståndet från en större aktör.

Detta kallas ”Tied agent eller ombud”. Det mindre bolaget ingår ett avtal med en större aktör som oftast har ett stort tjänsteutbud och därför flera olika tillstånd.

Den som hyr tillståndet måste självklart uppfylla alla legala krav. 

Haga Kapital har enligt avtalet frihet att förmedla finansiella instrument från andra leverantörer.  Haga är således inte begränsad till en produktleverantör. Haga Kapital har säte i Spanien och faller därför under filial reglerna i Spanien och är registrerad med Spanskt fast driftställe hos Spanska tillsynsmyndigheten CNMV (Comision Nacional Del Mercado De Valores).  Haga Kapitals tillståndspliktiga verksamhet är inskrivet hos Registro Mercantil.