Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Kund information

Kund information

Information om hur vi behandlar personuppgifter.

Varför hanterar vi personuppgifter om dig?

När du blir kund hos Haga Kapital Financial Services AS samlar vi in uppgifter om dig för att kunna få en helhetsbild av din ekonomi. Detta måste vi göra innan vi erbjuder rådgivnings- eller investeringstjänster.

Vi behöver information om din privatekonomi och din riskvilja för att kunna hjälpa dig planera dina investeringar. Vi använder även dina uppgifter för att kunna utföra ordrar för köp och sälj av finansiella instrument samt för betalningar till dig. Dessa transaktioner behöver registreras och rapporteras enligt EU:s regelverk och enligt svenska och spanska regler och lagar.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi? Vi hanterar information om dina finanser (lön, besparingar, boendeekonomi) som du förser oss med, samt information från andra finansiella institut och offentliga register för att få en helhetsbild av din ekonomi. Detta gör vi med stöd av en fullmakt som du ger oss som ett led i processen när du blir kund hos oss. Det innebär att vi hanterar: • Kontaktuppgifter som till exempel namn, adress, e-post och telefonnummer för att kunna kontakta dig.

  • Personnummer och övrig information om dig som lagen kräver för att kunna skatterapportera, rapportera till myndigheter angående peningtvättsfrågor, intressekonflikter eller politiskt exponerade personer.
  • Betalningsuppgifter för att kunna betala ut pengar till ditt bankkonto
  • Orderinformation, dvs den information om dina ordrar som behövs för att rapportera och genomför dina ordrar.
  • Skriftlig korrespondens (e-post och eventuellt brev), eventuella inspelade samtal och juridisk information mellan dig och Haga Kapital gällande rådgivning, orderläggning och avtal.

Vem har tillgång till dina personuppgifter? Personuppgiftsansvarig är Haga Kapital Financial Services SL Cif: B93385771, och Garantum fondkommission AB avseende information som avser tillståndspliktig verksamhet. 

Personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi skall kunna tillhandahålla de tjänster som anges ovan.

När vi hanterar dina ordrar kan vi ta emot och vidarebefordra orderinformation till ett finansiellt institut där du har ett konto, samt till de myndigheter som kräver orderrelaterad information.

Vi säljer inte dina personuppgifter till externa parter. Hur länge sparar vi dina uppgifter? Inte längre än vi behöver för att möta gällande krav från lagar och regelverk.

Avseende transaktioner, kundavtal och rådgivning har vi externa krav på oss att behålla information upp till tio år efter att transaktionen utförs.  

Dina rättigheter: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade hos oss. Vill du ha en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar kan du skriftligen begära detta av oss. Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. Om du tycker att vår behandling av dina personuppgifter är i strid med gällande lagar och regelverk, eller om du vill att vi skall rätta eller korrigera uppgifter som vi har om dig, kontakta oss. Du har även rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen, för mer information se Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se Eller kontakta annan relevant myndighet för avseende klagomål.

För mer information kontakta oss på info@hagakapital.com