Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Investeringar

Investeringstjänster

Haga Kapital arbetar med bevakning av nationalräkenskaper, penning & finanspolitik, samt analyser från institutioner och privata marknadsaktörer.

Syftet är at tidigt identifiera riktning på realekonomiska trender. Baserad på sannolika trender och lokala förutsättningar bygger vi strategier för investeringar i fast egendom.

Haga Kapitals ambition är att vara ett relevant bollplank avseende anpassade strategier och en helhetsleverantör vid investering i fast egendom.