Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Investeringar

Investeringstjänster

Haga Kapital arbetar med bevakning av nationalräkenskaper, penning & finanspolitik, analyser från institutioner och privata marknadsaktörer.

Syftet är at tidigt identifiera riktning på realekonomiska trender. Baserad på sannolika trender och individuella förutsättningar bygger vi strategier, samt förmedlar investeringsprodukter som hjälper investeraren att nå ett definierat investeringsmål.

Investeringsmål och strategier är en levande materia som förändras med marknadsförutsättningarna. Uppdaterade målsättningar och strategier är en förutsättning för framgång.

Haga Kapitals ambition är att vara ett relevant bollplank i framtagande av individuellt anpassade strategier för att nå en definerad målavkastning .

Nytt ombud – Garantum. Haga Kapital sammarbetar med Garantum Fondkommission AB. 

Garantum Fondkommission AB grundades 2004 och är ett privatägt företag.  Garantum har gått från att vara ett litet specialiserat företag till att bli störst i Sverige på strukturerade placeringar. Framgången grundades i övertygelsen om att vara extremt kompetenta inom ett begränsat område. Och med ett mål i sikte: erbjuda marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Erbjudandet omfattar alla typer av finansiella produkter och tjänster med stöd av en modern investeringsplattform. Garantums ambition att vara en liten organisation med stora idéer.

SRP Europe Awards 2022 gick nyligen av stapeln och i år blev det storslam för Garantum. Senaste åren har Garantum tagit hem en av två möjliga, men i år fick Garantum båda priserna.

Priset för bästa distributör är en sammanvägning av volym och avkastning på placeringar som gått till förfall. Priset för bästa avkastning är ett resultat av avkastning på produkter som gick till förfall under föregående år.

Det är glädjande att det hårda arbete uppmärksammas i internationella sammanhang. Bland konkurrenterna finns många svenska och europeiska storbanker. Utmärkelserna blir meningsfulla då de grundas på avkastningen och volym. Garantum säger att de uppskattar bekräftelsen och fortsätter arbeta för att bli ännu bättre.