Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Spansk Byråkrati

Finansiella Tjänster & Spansk Byråkrati

Verksamheten rör sig om administrativa frågor som berör Sverige och Spanien. När man köper semesterboende eller flyttar permanent till Spanien ställs man inför många val. Detta kan vara alt från enkla vardagliga saker till komplexa problem.

Vi önskar fylla en funktion genom att vara ett bollplank med bred kompetens och ett gediget kontaktnät. I det fall komplexiteten kräver det har vi ett etablerat kontaktnät med tung expertis båda i Sverige och i Spanien.

Vi har erfarenhet från etablering av tillståndspliktig verksamhet i Spanien, Skatterelationen mellan Sverige och Spanien, legalisering av papperslösa fastigheter i Spanien, komplett administration avseende registrering för korttids och långtidsuthyrning. Vi tar hand om hela processen, alt från licenser, löpande bokföring och skatteraportering, och mycket mer.

Relevant Spetskompetens av hög kvalitet är alltid nära tillhands.