Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Rådgivning

Rådgivning

Finansiell rådgivning har et regelverk med høye krav til profesjonalitet og integritet.

Haga Kapital er ikke en uavhengig rådgiver. Uavhengig rådgivning kan sammenlignes med en lege som diagnostiserer en pasient. Legen foreskriver relevant behandling. En uavhengig finansiell rådgiver, får i henhold til lov, ikke anbefale egne finansielle produkter da dette leder til interessekonflikter.

Hvordan fungerer finansiell rådgivning hos Haga Kapital?

Eksempel:

Noen har besøkt et av våre seminarer og tatt del i et makroøkonomisk foredrag, samt en presentasjon av investeringsprodukter. Personen finner en av investeringene interessant og kontakter Haga Kapital for mer informasjon.

Personen får komplett informasjon og det avtales et møte for en detaljert gjennomgang av det finansielle instrumentet. Etter gjennomgangen skjer en avstemning og personen meddeler at han ønsker å investere.

I møte nummer to defineres personens investeringsmål. Alle relevante individuelle forutsetninger blir kartlagt; plasseringshorisont, risikovilje, kunnskap, erfaring, forståelse, økonomisk evne til å bære tap etc.

Basert på kundens forutsetninger gjør Haga Kapital en bedømming om investeringen egner seg og er hensiktsmessig. Hensyn til investeringsmål og summen av individuelle forutsetninger avgjør om Haga Kapital anbefaler det finansielle instrumentet. Under forutsetningen at investeringen er hensiktsmessig anbefaler rådgiveren investeringen. 

Til slutt dokumenteres prosessen i en skriftlig rapport. Om plasseringen ikke er hensiktsmessig, og, eller egnet for å nå investeringsmålet, fraråder Haga Kapital kunden fra å investere.