Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Konsesjon

Konsesjon

Deler av Haga Kapitals virksomhet i Sverige og Spania er konsesjonspliktig. De konsesjonspliktige tjenestene avser: 

  • Markedsføring av investeringstjenester eller sidetjenester
  • Mottak og videreformidling av kundeordre avseende investeringstjenester eller finansielle instrument
  • Plasering i finansielle instrument
  • Investeringsrådgivning avseende finansielle isntrument eller investeringstjenester

En vanlig setup for selskap med en begrenset konsesjonspliktig virksomhet, er å inngå en avtale med en større aktør. 

Dette kalles” Tied agent eller ”Ombud”. Det mindre selskapet inngår en avtale med et større verdipapirselskap som ofte har et stort utvalg av tjenester, og derfor flere ulike konsesjoner.

Haga Kapital Finacial Services SL Cif: B93385771 har ingått en ”Tied agent” avtale med Garantum Fondkommission AB i Sverige (www.garantum.se). Garantum Fondkommission er ansvarlig for den konsesjonspliktige virksomheten. Eventuelle klager som gjeller investerings råd sendes til klagemålsansvarlig Peter Hammarsten, Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm

Haga Kapital har sete i Spania og faller derfor under spanske filialregler. Haga Kapitals konsesjonspliktige virksomhet er av Garantum Fondkommission registrert via bolagsverket i Sverige, og hos CNMV i Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores)

Link Bolagsverket – Näringslivsregistret

Link CNMV CNMV – List of branches of foreign investment firms