Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Investeringer

Investerings tjenester

Haga Kapital har løpende oppfølging av nasjonalregnskaper, pengepolitikk, finanspolitikk og institusjonelle analyser.

Målet er å identifisere retningen på realøkonomiske trender i en tidlig fase. Basert på økonomisk trend og individuelle forutsetninger, bygger vi strategier og formidler investeringsprodukter som hjelper personen å nå et definert investeringsmål.

Investeringsmål og strategier er en levende materie som hele tiden forandres med markedet. Oppdaterte mål og strategier er en forutsetning for framgang.

Haga Kapitals ambisjon er å være en relevant samarbeidspartner i arbeidet med å skape individuelle investeringsstrategier for å nå en definert målavkastning.

Nytt ombud – Garantum. Haga Kapital samarbeider med Garantum Fondkommission AB

Garantum er ett privateid selskap som ble etablert 2004. Garantum har vokst til å bli størst i Sverige på strukturerte produkter. Framgangen bygger på en ekstrem spisskompetanse innom sitt område.

Målet er å tilby markedets beste kombinasjon av risiko og avkastning. Garantum er en liten organisasjon med store ideer.

SRP Europe Awards 2022 gikk nylig av stabelen og i år ble de full pott for Garantum. De siste årene har Garantum fått en av to mulige utmerkelser, men i år fikk de begge prisene.

Priset for beste distributør er en kombinasjon av volum og avkastning på plasseringer som har gått til forfall. Priset for beste avkastning bygger på resultatet av placeringer som gikk til forfall under året som gikk.

Garantum sier att det er gledelig att det harde arbeidet får internasjonal oppmerksomhet, blant konkurrentene finnes det flere svenske og europeiske storbanker. Priset blir meningsfull da det baseres på avkastning og volum. Garantum sier att de er takknemlig for utmerkelsen, men fokuserer på å levere enda bedre resultat i framtiden.