Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Beckham skatt

Beckham Law ble til da den kjente fotballspilleren David Beckham flyttet til Madrid. På relativt kort tid endret spanske myndigheter skatteregime for personer som flytter til Spania på grunn av en arbeidskontrakt. Reglene har siden da blitt revidert flere ganger.

En norsk statsborger som flytter til Spania på grunn av en arbeidskontrakt, og ellers oppfyller alle krav, kan velge å bli beskattet etter et spesielt regime for ikke resident fysisk person.

Forenklet innebærer dette at arbeidsinntekter opp til 600 000 euro beskattes med 24 %, og arbeidsinntekter over 600 000 euro beskattes med 47 %. Ellers beskattes kapital og formue som finnes i Spania på vanlig måte.

Dette er regler som kan tillempes det året man flytter til Spania samt påfølgende 5 beskatningsår, og for personer som ikke har hatt sin skatterettslige bosetting i Spania de seneste ti år.

Foruten arbeidsinntekter, er inntekter fra kilder og formue utenfor Spania unntatt fra beskatning, man behøver ikke deklarere formue utenfor Spania etter modelo 720.

Dette er helt klart en fordelaktig løsning for personer med store formuer og høye kapitalinntekter. For personer med formue utenfor Spania som er mer enn hundre millioner kroner er denne løsningen spesielt fordelaktig da formueskatten er null. Dette gjelder også beskatning av kapitalgevinster og utbytte utenfor det spanske territoriet som akkumuleres etter utflytningsdagen.

Videre er denne løsningen spesielt fordelaktig for personer som ønsker å avvikle næringsvirksomhet i Norge, og på en skatteeffektiv måte likvidere selskapet.

Tilbud om arbeidskontrakt fra et spansk selskap skjer sjelden for de fleste. Dette er ofte det største hindret til å få tilgang til spesialregelen.

Dog finnes det mange veier til Rom og det er fullt mulig å etablere et selskap i Spania som tilbyr en ansettelse. Kostnaden for drift og etablering må sammenlignes med effekten.

Konklusjon

Beckham Law kan skape store fordeler for en framgangsrik entreprenør som planlegger exit fra sitt selskap.

Om man ønsker å tilbringe mer av sin tid i varmere strøk er Spania en god alternativ. Selv om man på egen hånd kan lese seg til mye, er anbefalingen å etablere et solid helhetsbilde av din nye situasjon. Nedenfor finnes det noen eksempeler på viktige tema.

  • Prinsippene for skattemessig bosetning.
  • Dobbel skattemessig bosetning.
  • Gjeldende skatteavtale.

 

  • Fast eiendom i Spania.
  • Planlegge og optimere pensjonsuttak.
  • Testamente i henhold til formue i Spania
  • Spansk sosialforsikring og trygghetssystem.

Man bør organisere omstendigheter på en måte som gir forutsigbarhet.

Vi bistår med individuelle utredninger som hjelper deg til best mulig sluttresultat.