Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Hotellovernattinger i Andalusia stiger, men fra et lavt nivå.

This is a single blog caption

Hotellovernattinger i Andalusia stiger, men fra et lavt nivå.

Spanske SSB publiserte nylig tall for hotellovernattinger i Andalusia under Covid 19.

Selv om forbedringen er en gladmelding, blir alvoret i situasjonen tydelig. Under året 2019 bidro turistsektoren med 154 milliarder euro til Spanias BNP, dette utgjør 12,4 % av Spanias økonomi.

Ca 2,7 millioner arbeider i turistindustrien, som i sin tur utgjør 12,9 % av alle arbeidsplasser i Spania. Spanjoler som reiser i eget land utgjorde 54,7 % av det totale turistvolumet år 2019. Ca 38 % av turistsektoren finnes i Andalusia.

For å tydeliggjøre tallmaterialet har vi sammenlignet antallet overnattinger hver måned fra og med januar til og med august, årene 2019, 2020 og 2021.

Året 2020 var nedgangen størst, ned fra 38,7 millioner til 13,3 millioner, prosentuelt er dette en nedgang på hele 65,57%.

Dette året har antallet overnattinger økt fra 13,3 millioner til 17,4 millioner (ca 30 %). Økningen er positiv, men årets volum utgjør bare 45 % av volumet fra samme periode i 2019.

Ifølge litteraturen beskrives svarte svaner som usannsynlige og uforutsigbare hendelser. Det kan dog virke som at «svarte svaner» har blitt det normale istedenfor unntaket. Selv om noen begynner å tvile på eksistensen av hvite svaner får vi håpe at de forekommer oftere i framtiden, og att spansk økonomi får en velfortjent pause fra usannsynlige og uforutsigbare hendelser.